Proiecte Naționale

linie

 

 
 
Proiecte din Programul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI)

PROGRAM PROIECT PERIOADA
1 PARTENERIATE 1.1

CIMENT SPECIAL PENTRU MATERIALE COMPOZITE DESTINATE PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR GAMMA CU UTILIZĂRI ÎN DOMENIUL NUCLEAR CEM – COM – RAD

2012 – 2016
2 PARTENERIATE

Tehnici de refacere a aderenţei suportului picturilor murale în frescă din bisericile de lemn. Contribuţie la salvarea unui patrimoniu unic (studii de caz şi aplicaţii la monumente din judeţul Vâlcea) – REABIL

2014 – 2016
3 PARTENERIATE

Procedeu avansat de optimizare a fabricării cimentului în condiţiile utilizării deşeurilor – AWARE

2014 – 2016
4 PARTENERIATE

Sisteme de mortare compozite pe baza de microsfere pentru lucrari de zidarie, tencuieli si protectie – SMCM

2014 – 2017
Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 RELANSIN

1.1.

Tehnologii ecologice pentru fabricarea materialelor refractare destinate zonei de ardere a cuptoarelor rotative din industria cimentului.

1999 – 2002

1.2.

Prevenirea si controlul poluării mediului la fabricarea cimentului

1999 – 2003

1.3.

Lianţi (ciment, ipsos) performanţi obţinuţi prin aditivare

1999 – 2003

1.4.

Diversificarea producţiei de lianti pe baza de ipsos in scopul satisfacerii solicitărilor, din punct de vedere calitativ şi sortimental, la nivel european

1999 – 2002

1.5.

Conducerea automata a proceselor in industria cimentului utilizând sistemele expert

1999 – 2003

1.6.

Lianţi hidraulici rutieri

2001 – 2003

1.7.

Tehnologii moderne de fabricaţie a cimentului in vederea optimizării consumurilor si calităţii

1999 – 2003

1.8.

Promovarea cunoaşterii si optimizarea fluxului de informaţii tehnico-ştiinţifice prin transfer de informaţii in domeniul lianţilor INFO-CIM

1999 – 2000

1.9.

Tehnologie moderna de preparare si ardere a combustibililor solizi (cărbune, cocs de petrol si alte deşeuri)

1999 – 2001

1.10.

Centru de cercetări de chimia si tehnologia silicaţilor si compuşilor oxidici – SILOX

2001 – 2004

1.11

Modernizarea fabricarii cimenturilor prin noi tehnici de optimizare (alogritm fuzzy/genetici) a calitatii acestora

2003 – 2005

1.12

Utilizarea cenusii de termocentrala ca materie prima la obtinerea cimentului

2004 – 2006

1.13

Utilizarea prafului de electrofiltru ca adaos la macinarea cimentului

2004 – 2006

2. INFRAS

2.1.

Dezvoltarea si acreditarea laboratorului pentru evaluări tehnologice si de mediu

1999 – 2002

2.2.

Încercări interlaboratoare pentru verificarea modului de testare a cimentului CEM – INTERCOMP

2001 – 2003

2.3.

Crearea unor etaloane si materiale de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de măsurare prin spectrometrie RXF în industria ceramica ETALON – RXF – CERAM

2001 – 2003

2.4.

Crearea si acreditarea unui organism de inspectie de terta parte (tip A) pentru ciment

2002 – 2004

2.5

Crearea unui organism de inspectie pentru produsul ciment

2003 – 2005

3. CALIST

3.1.

Dezvoltarea de metode rapide pentru evaluarea calităţii cimenturilor – RAPID – TEST – CEM

1999 – 2002

3.2.

Dezvoltarea cercetărilor pentru elaborarea si promovarea metodelor de încercare a cimenturilor compozite în conformitate cu normele europene TEST-CEM-EN

1999 – 2002

3.3.

Optimizarea caracteristicilor cimenturilor standardizate de tip CEM I, prin simularea lor pe calculator

1999 – 2002

3.4.

Dezvoltarea de metode combinate pentru stabilirea compoziţiei fazale a clincherului si a zgurilor de furnal utilizabile ca adaosuri în ciment

2001 – 2003

3.5

Sistem nou si performant destinat evaluarii rapide a rezistentei standard pe baza fenomenelor fizice datorate hidratarii cimenturilor fabricate in Romania conform EN 197-1 – SIST-RC – QH  C 4217

2003 – 2005

3.6

Algoritm de metode pentru punerea in evidenta si determinarea constituentilor materialelor compozite

2003 – 2005

4. MATNANTECH

4.1

Valorificarea prafului de electrofiltru – din procesul de fabricare a clincherului – ca adaos in ciment

2001 – 2004

4.2.

Lianţi silicofosfatici

2001 – 2004

4.3.

Diseminarea in mediile ştiinţific si economic a rezultatelor C-D si experienţei acumulate in domeniul materialelor avansate

2001 – 2002

4.4.

Centru de Cercetare in domeniul Materialelor Oxidice Multifuncţionale

2002 – 2004

4.5

Materiale compozite multifunctionale cu proprietati electrice

2003 – 2005

4.6

Ciment special, performant, cu aplicatii in constructii

2003 – 2005

4.7

Metode de investigare a continutului de Cr3+ si Cr6+ din cimenturi compozite realizate in conformitate cu cerintele SR EN 197-1

2003 – 2005

4.8

Ciment superior cu continut ridicat de zgura, CEM III/A, clasa 52,5 R

2003 – 2005

4.9

Solutii tehnologice de reducere a Cr6+ din ciment.

2004 – 2006

4.10

Materiale compozite performante. Experimentari la punerea in opera

2004 – 2006

4.11

Corelatii intre compozitia si structura constituentilor mineralogici din clincher, temperatura de formare si proprietatile cimentului.

2004 – 2006

4.12

Noi tipuri de compozite multifunctionale cu fibre oxidice vitroase cu aplicatii in constructii

2004 – 2006

4.13

Simularea, modelarea si proiectarea optimala computerizata a materialelor oxidice cu proprietati prestabilite (colaborare METAV)

2004 – 2006

5. AMTRANS

5.1.

Materiale liante cu caracteristici speciale destinate conservării si restaurării monumentelor istorice si siturilor arheologice din România

2001 – 2003

5.2.

Compozite densificate aditivate obţinute prin utilizare de adaosuri înalt disperse

2002 – 2004

5.3

Cimenturi cu caldura de hidratare redusa destinate betoanelor masive

2003 – 2005

5.4

Lucrari specifice de conservare-restaurare a monumentelor istorice, care utilizeaza materiale compozite pe baza de var hidraulic

2003-2005

5.5

Metode, tehnologii si materiale moderne de realizare a lucrarilor speciale de executie si reparatie

2004 – 2006

7. MENER

7.1

Soluţii tehnologice pentru reducerea emisiilor de SOx şi NOx la cuptoarele de ciment şi încadrarea în  normele Uniunii Europene

2003 – 2005

7.2

Managementul deseurilor energetice prin valorificare in materiale compozite pe baza de vitrifiat granulat (colaborare INS)

2004 – 2006

Proiecte din Programul Cercetare de Excelenta (CEEX)

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 CEEX

1.1

Sistem tehnologic integrat de optimizare a performantelor lagarelor in regim tranzitoriu

2006 – 2008

1.2

Materiale avansate nanocompozite cu proprietati antibacteriene, de autocuratare si structuri integrate de concentratoare de energie solara utilizate in constructii civile  pentru ameliorare ambientala – NANOAMBIENT

2006 – 2008

1.3

Extinderea acreditarii Laboratorului de incercari al SC CEPROCIM SA, in scopul evaluarii conformitatii produselor pentru constructii conform cerintelor Directivei 106/89 si pentru evaluarea impactului negativ generat de emisiile de la instalatiile de ardere, asupra mediului.

2006 – 2008

1.4

Analiza aprofundata privind implicatiile structurale rezultate din utilizarea combustibililor alternativi la fabricarea cimentului – IARIS

2006 – 2008

1.5

Dezvoltarea retelei romanesti de cercetare in domeniul eficientei energetice si economiei de energie

2006 – 2008

1.6

Organizarea Conferintei “INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING CONFERENCE”, the 1st EDITION

2006 – 2007

1.7

Reţea ştiinţifică integrată pentru dezvoltarea de materiale multifuncţionale pentru construcţii, bazate cunoaştere – MULTIMATCON

2006 – 2008

1.8

Cercetari pentru crearea si acreditarea unui laborator de analiza a deseurilor combustibile in consens cu cerintele de protectie a mediului si a directivei 2000/76/EC

2006 – 2008

1.9

Ecotehnologie de tratare a componenţilor lichizi rezultaţi în procesele de reciclare a bateriilor plumb acid

2006 – 2008

1.10

Integrarea cunostintelor si a metodelor de procesare avansate in lucrari de consolidare, lucrari geotehnice si de ingineria mediului prin tehnica injectarii cu fluide pe baza de sisteme cimentoide – CONSINJECT

2006 – 2008

1.11

Dezvoltarea capacitatii organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii din cadrul SC CEPROCIM SA, in concordanta cu cerintele Directivei 106/89

2006 – 2008

1.12

Cercetari fundamentale pentru realizarea unor noi sisteme liante ecologice pe baza de MgO cu proprietati absorbante de CO2 din atmosfera – LIECO

2006 – 2008

1.13

Cercetari privind protectia integrata a ecosistemelor in conceptul de dezvoltare durabila in industria materialelor de constructii, cu respectarea Directivelor Europene 96/61/CE, 1999/30/EC, 2000/76/CE

2006 – 2008

1.14

Generarea de noi cunostinte privind materialele cimentoide inalt performante, cu adaos calcaros, ecologice si economice PERFORMATCIM

2006 – 2008

1.15

Evaluarea riscului radiologic asupra sanatatii populatiei prin folosirea la constructia de locuinte a structurilor de intarire pe baza de noi sisteme compozite liante, CENRAD

2006 – 2008

Proiecte din PN2

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 PN2 1.1

Reducerea consumurilor energetice si a emisiilor de CO2  – ECO-CLINKER

2007 – 2010

1.2

Noi tipuri de sisteme cimentoide si lianti cu valoare adaugata – lianti de tip geopolimeri – GEOCIM

2007 – 2010

1.3

Eco – tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a perimetrelor miniere afectate de poluarea iazurilor de decantare – ECOTAILING

2007 – 2010

1.4

Metode de analiza in timp real a factorilor de risc pentru protectia mediului – TERRA-RO

2007 – 2010

1.5

Metode experimentale conventionale si neconventionale de determinare a nivelurilor de performanta a materialelor, elementelor si structurilor de constructii – METEX

2007 – 2010

1.6

Strategie integrata de cercetare a starii de conservare a unor biserici rupestre in vederea restaurarii si punerii in valoare – studiu de caz: Corbii de Piatra – SICBR

2007 – 2010

1.7

Dispozitive – Senzor pe diamant pentru aplicatii speciale in industria cimentului – DIASENZOR

2007 – 2010

1.8

Materiale cimentoide ecoactive utilizate in constructii – ECOMAT

2007 – 2010

1.9

Solutie optimizata de realizare a unui agent reducator de Cr6+, pentru cimentul portland

2007 – 2010

2.0

Materiale liante pe baza de var utilizate in refacerea continuitatii si coeziunii tencuielilor din monumentele istorice – TENCVAR

2007 – 2010

2.1

Materiale ceramice avansate, componente ale pilelor de combustie de temperatura intermediara (MAT-SOFC) – Institutul de Chimie Fizica

2007 – 2010

Proiecte din Planul Sectorial

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 Plan sectorial

1.1

Studiu de solutii vizand cresterea utilizarii eficiente a energiei la marii consumatori industriali de energie (ciment, ingrasaminte, ceramica, cauciuc, petrochimie, celuloza, hartie, industria alimentara, metalurgie) pe baza de bilanturi energetice

2005 – 2006

1.2

Studiu privind prezentul si perspectivele regionale ale dezvoltarii industriei materialelor de constructii, sticlei si ceramicii

2007 – 2008

1.3

Studiu cu privire la posibilitatile de valorificare in economia romaneasca a produselor rezultate din industria energetica (gips, sulfit de calciu, cenusa)

2007-2008