Proiecte Naționale

linie

 
Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR)

„Înfiinţarea şi operaţionalizarea unui Centru de Competenţă pentru Sănătatea Solului şi Siguranţa Alimentară” – CeSoH

Contract de finanțare nr: 760005/30.12.2022, Cod proiect 2.

Finanțat prin: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I5. „Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competența”. Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I5.

Coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII.

Durata proiectului: 36 luni (01.01.2023 – 31.12.2025).

Consorțiu

Obiectivul general al proiectului: Înființarea și operaționalizarea Centrului de Competențe pentru Sănătatea Solului și Siguranța Alimentelor la nivel național, prin crearea de parteneriate public-private pentru a obține interdisciplinaritatea și abilitățile necesare în vederea abordării provocărilor societății asociate misiunii UE din Horizon Europe.

Misiunea Centrului este de a îmbunătăţi gestionarea durabilă a solului şi de a restaura, la nivel naţional, ca parte a unei schimbări ecologice mai mari, atât în zonele rurale, cât şi în cele urbane, prin dezvoltarea de soluţii practice, crearea unei baze importante pentru provocările viitoare şi creşterea gradului de conştientizare a societăţii. Ţinta Centrului se concentrează pe cercetarea ce urmăreşte restabilirea sănătăţii solului pentru terenuri neproductive prin: conservare, practici organice şi culturi de biomasă, determinarea concentraţiei de poluanţi organici/anorganici, investigarea transferului de componente din sol-plantă-animale-produs final, pentru a înţelege necesitatea activităţilor de restabilire a sănătăţii solului ca un factor important pentru susţinerea vieţii, pentru a cerceta schimbări şi pentru a anticipa provocările viitoare, precum şi pentru a dezvolta soluţii inovatoare şi a le transpune în practică.

Implicarea CEPROCIM:

PS 1 Sănătatea solului și siguranța alimentelor prin introducerea unui protocol de remediere a solului și prin dezvoltarea unui echipament mobil de remediere în vederea reducerii concentrației de poluanți organici/anorganici.

WP1-1 Identificarea problemelor majore la nivel național și internațional legate de contaminarea solului și influența asupra unor culturi agricole comune.

WP1-2 Aplicarea, in situ, a protocolului de remediere obținut la nivel de laborator și testarea echipamentului mobil pentru remedierea in situ.

WP1-3 Identificarea unui protocol de remediere a contaminării organice/anorganice a solului și construirea unui echipament mobil pentru remedierea in situ.

WP 1-4 Diseminarea rezultatelor prin sprijinul diferitelor autorități și entități (conform misiunii UE 3.4).

WP 1-5 Îmbunatățirea bazei materiale în vederea susținerii activităților de cercetare.

PS 4 Soluții inovatoare și emergente pentru valorificarea inteligentă a resurselor reziduale de impact asupra sănătății și siguranței axei sol-aliment (InnES).

WP 4.1 Cunoștințe actualizate privind resursele reziduale ca potențiali candidați pentru remedierea solurilor contaminate cu elemente toxice.

WP 4.2 Proiectarea de rețete inovatoare pe bază de zgură, dolomit, CKD, tescovină de struguri și derivați din drojdie de viță de vie pentru bioremedierea și îmbunătățirea bioctivității solului.

WP 4.3 Tranziția de la un sol sănătos la o hrană sănătoasă – evaluarea impactului bioremedianților compoziți obținuți asupra axei sol-plantă-hrană.

WP 4.4 Susținerea și diseminarea cercetării științifice și implementarea Misiunii Orizont Europa în România.
 
 
Proiecte din Programul Național de Cercetare Dezvoltare și Inovare (PNCDI)

PROGRAM PROIECT PERIOADA
1 PARTENERIATE 1.1

CIMENT SPECIAL PENTRU MATERIALE COMPOZITE DESTINATE PROTECŢIEI ÎMPOTRIVA RADIAŢIILOR GAMMA CU UTILIZĂRI ÎN DOMENIUL NUCLEAR CEM – COM – RAD

2012 – 2016
2 PARTENERIATE

Tehnici de refacere a aderenţei suportului picturilor murale în frescă din bisericile de lemn. Contribuţie la salvarea unui patrimoniu unic (studii de caz şi aplicaţii la monumente din judeţul Vâlcea) – REABIL

2014 – 2016
3 PARTENERIATE

Procedeu avansat de optimizare a fabricării cimentului în condiţiile utilizării deşeurilor – AWARE

2014 – 2016
4 PARTENERIATE

Sisteme de mortare compozite pe baza de microsfere pentru lucrari de zidarie, tencuieli si protectie – SMCM

2014 – 2017
Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 RELANSIN

1.1.

Tehnologii ecologice pentru fabricarea materialelor refractare destinate zonei de ardere a cuptoarelor rotative din industria cimentului.

1999 – 2002

1.2.

Prevenirea si controlul poluării mediului la fabricarea cimentului

1999 – 2003

1.3.

Lianţi (ciment, ipsos) performanţi obţinuţi prin aditivare

1999 – 2003

1.4.

Diversificarea producţiei de lianti pe baza de ipsos in scopul satisfacerii solicitărilor, din punct de vedere calitativ şi sortimental, la nivel european

1999 – 2002

1.5.

Conducerea automata a proceselor in industria cimentului utilizând sistemele expert

1999 – 2003

1.6.

Lianţi hidraulici rutieri

2001 – 2003

1.7.

Tehnologii moderne de fabricaţie a cimentului in vederea optimizării consumurilor si calităţii

1999 – 2003

1.8.

Promovarea cunoaşterii si optimizarea fluxului de informaţii tehnico-ştiinţifice prin transfer de informaţii in domeniul lianţilor INFO-CIM

1999 – 2000

1.9.

Tehnologie moderna de preparare si ardere a combustibililor solizi (cărbune, cocs de petrol si alte deşeuri)

1999 – 2001

1.10.

Centru de cercetări de chimia si tehnologia silicaţilor si compuşilor oxidici – SILOX

2001 – 2004

1.11

Modernizarea fabricarii cimenturilor prin noi tehnici de optimizare (alogritm fuzzy/genetici) a calitatii acestora

2003 – 2005

1.12

Utilizarea cenusii de termocentrala ca materie prima la obtinerea cimentului

2004 – 2006

1.13

Utilizarea prafului de electrofiltru ca adaos la macinarea cimentului

2004 – 2006

2. INFRAS

2.1.

Dezvoltarea si acreditarea laboratorului pentru evaluări tehnologice si de mediu

1999 – 2002

2.2.

Încercări interlaboratoare pentru verificarea modului de testare a cimentului CEM – INTERCOMP

2001 – 2003

2.3.

Crearea unor etaloane si materiale de referinţă pentru evaluarea calităţii procesului de măsurare prin spectrometrie RXF în industria ceramica ETALON – RXF – CERAM

2001 – 2003

2.4.

Crearea si acreditarea unui organism de inspectie de terta parte (tip A) pentru ciment

2002 – 2004

2.5

Crearea unui organism de inspectie pentru produsul ciment

2003 – 2005

3. CALIST

3.1.

Dezvoltarea de metode rapide pentru evaluarea calităţii cimenturilor – RAPID – TEST – CEM

1999 – 2002

3.2.

Dezvoltarea cercetărilor pentru elaborarea si promovarea metodelor de încercare a cimenturilor compozite în conformitate cu normele europene TEST-CEM-EN

1999 – 2002

3.3.

Optimizarea caracteristicilor cimenturilor standardizate de tip CEM I, prin simularea lor pe calculator

1999 – 2002

3.4.

Dezvoltarea de metode combinate pentru stabilirea compoziţiei fazale a clincherului si a zgurilor de furnal utilizabile ca adaosuri în ciment

2001 – 2003

3.5

Sistem nou si performant destinat evaluarii rapide a rezistentei standard pe baza fenomenelor fizice datorate hidratarii cimenturilor fabricate in Romania conform EN 197-1 – SIST-RC – QH  C 4217

2003 – 2005

3.6

Algoritm de metode pentru punerea in evidenta si determinarea constituentilor materialelor compozite

2003 – 2005

4. MATNANTECH

4.1

Valorificarea prafului de electrofiltru – din procesul de fabricare a clincherului – ca adaos in ciment

2001 – 2004

4.2.

Lianţi silicofosfatici

2001 – 2004

4.3.

Diseminarea in mediile ştiinţific si economic a rezultatelor C-D si experienţei acumulate in domeniul materialelor avansate

2001 – 2002

4.4.

Centru de Cercetare in domeniul Materialelor Oxidice Multifuncţionale

2002 – 2004

4.5

Materiale compozite multifunctionale cu proprietati electrice

2003 – 2005

4.6

Ciment special, performant, cu aplicatii in constructii

2003 – 2005

4.7

Metode de investigare a continutului de Cr3+ si Cr6+ din cimenturi compozite realizate in conformitate cu cerintele SR EN 197-1

2003 – 2005

4.8

Ciment superior cu continut ridicat de zgura, CEM III/A, clasa 52,5 R

2003 – 2005

4.9

Solutii tehnologice de reducere a Cr6+ din ciment.

2004 – 2006

4.10

Materiale compozite performante. Experimentari la punerea in opera

2004 – 2006

4.11

Corelatii intre compozitia si structura constituentilor mineralogici din clincher, temperatura de formare si proprietatile cimentului.

2004 – 2006

4.12

Noi tipuri de compozite multifunctionale cu fibre oxidice vitroase cu aplicatii in constructii

2004 – 2006

4.13

Simularea, modelarea si proiectarea optimala computerizata a materialelor oxidice cu proprietati prestabilite (colaborare METAV)

2004 – 2006

5. AMTRANS

5.1.

Materiale liante cu caracteristici speciale destinate conservării si restaurării monumentelor istorice si siturilor arheologice din România

2001 – 2003

5.2.

Compozite densificate aditivate obţinute prin utilizare de adaosuri înalt disperse

2002 – 2004

5.3

Cimenturi cu caldura de hidratare redusa destinate betoanelor masive

2003 – 2005

5.4

Lucrari specifice de conservare-restaurare a monumentelor istorice, care utilizeaza materiale compozite pe baza de var hidraulic

2003-2005

5.5

Metode, tehnologii si materiale moderne de realizare a lucrarilor speciale de executie si reparatie

2004 – 2006

7. MENER

7.1

Soluţii tehnologice pentru reducerea emisiilor de SOx şi NOx la cuptoarele de ciment şi încadrarea în  normele Uniunii Europene

2003 – 2005

7.2

Managementul deseurilor energetice prin valorificare in materiale compozite pe baza de vitrifiat granulat (colaborare INS)

2004 – 2006

Proiecte din Programul Cercetare de Excelenta (CEEX)

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 CEEX

1.1

Sistem tehnologic integrat de optimizare a performantelor lagarelor in regim tranzitoriu

2006 – 2008

1.2

Materiale avansate nanocompozite cu proprietati antibacteriene, de autocuratare si structuri integrate de concentratoare de energie solara utilizate in constructii civile  pentru ameliorare ambientala – NANOAMBIENT

2006 – 2008

1.3

Extinderea acreditarii Laboratorului de incercari al SC CEPROCIM SA, in scopul evaluarii conformitatii produselor pentru constructii conform cerintelor Directivei 106/89 si pentru evaluarea impactului negativ generat de emisiile de la instalatiile de ardere, asupra mediului.

2006 – 2008

1.4

Analiza aprofundata privind implicatiile structurale rezultate din utilizarea combustibililor alternativi la fabricarea cimentului – IARIS

2006 – 2008

1.5

Dezvoltarea retelei romanesti de cercetare in domeniul eficientei energetice si economiei de energie

2006 – 2008

1.6

Organizarea Conferintei “INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING CONFERENCE”, the 1st EDITION

2006 – 2007

1.7

Reţea ştiinţifică integrată pentru dezvoltarea de materiale multifuncţionale pentru construcţii, bazate cunoaştere – MULTIMATCON

2006 – 2008

1.8

Cercetari pentru crearea si acreditarea unui laborator de analiza a deseurilor combustibile in consens cu cerintele de protectie a mediului si a directivei 2000/76/EC

2006 – 2008

1.9

Ecotehnologie de tratare a componenţilor lichizi rezultaţi în procesele de reciclare a bateriilor plumb acid

2006 – 2008

1.10

Integrarea cunostintelor si a metodelor de procesare avansate in lucrari de consolidare, lucrari geotehnice si de ingineria mediului prin tehnica injectarii cu fluide pe baza de sisteme cimentoide – CONSINJECT

2006 – 2008

1.11

Dezvoltarea capacitatii organismelor de evaluare a conformitatii produselor pentru constructii din cadrul SC CEPROCIM SA, in concordanta cu cerintele Directivei 106/89

2006 – 2008

1.12

Cercetari fundamentale pentru realizarea unor noi sisteme liante ecologice pe baza de MgO cu proprietati absorbante de CO2 din atmosfera – LIECO

2006 – 2008

1.13

Cercetari privind protectia integrata a ecosistemelor in conceptul de dezvoltare durabila in industria materialelor de constructii, cu respectarea Directivelor Europene 96/61/CE, 1999/30/EC, 2000/76/CE

2006 – 2008

1.14

Generarea de noi cunostinte privind materialele cimentoide inalt performante, cu adaos calcaros, ecologice si economice PERFORMATCIM

2006 – 2008

1.15

Evaluarea riscului radiologic asupra sanatatii populatiei prin folosirea la constructia de locuinte a structurilor de intarire pe baza de noi sisteme compozite liante, CENRAD

2006 – 2008

Proiecte din PN2

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 PN2 1.1

Reducerea consumurilor energetice si a emisiilor de CO2  – ECO-CLINKER

2007 – 2010

1.2

Noi tipuri de sisteme cimentoide si lianti cu valoare adaugata – lianti de tip geopolimeri – GEOCIM

2007 – 2010

1.3

Eco – tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a perimetrelor miniere afectate de poluarea iazurilor de decantare – ECOTAILING

2007 – 2010

1.4

Metode de analiza in timp real a factorilor de risc pentru protectia mediului – TERRA-RO

2007 – 2010

1.5

Metode experimentale conventionale si neconventionale de determinare a nivelurilor de performanta a materialelor, elementelor si structurilor de constructii – METEX

2007 – 2010

1.6

Strategie integrata de cercetare a starii de conservare a unor biserici rupestre in vederea restaurarii si punerii in valoare – studiu de caz: Corbii de Piatra – SICBR

2007 – 2010

1.7

Dispozitive – Senzor pe diamant pentru aplicatii speciale in industria cimentului – DIASENZOR

2007 – 2010

1.8

Materiale cimentoide ecoactive utilizate in constructii – ECOMAT

2007 – 2010

1.9

Solutie optimizata de realizare a unui agent reducator de Cr6+, pentru cimentul portland

2007 – 2010

2.0

Materiale liante pe baza de var utilizate in refacerea continuitatii si coeziunii tencuielilor din monumentele istorice – TENCVAR

2007 – 2010

2.1

Materiale ceramice avansate, componente ale pilelor de combustie de temperatura intermediara (MAT-SOFC) – Institutul de Chimie Fizica

2007 – 2010

Proiecte din Planul Sectorial

Nr.
crt
PROGRAM Proiectul Perioada
1 Plan sectorial

1.1

Studiu de solutii vizand cresterea utilizarii eficiente a energiei la marii consumatori industriali de energie (ciment, ingrasaminte, ceramica, cauciuc, petrochimie, celuloza, hartie, industria alimentara, metalurgie) pe baza de bilanturi energetice

2005 – 2006

1.2

Studiu privind prezentul si perspectivele regionale ale dezvoltarii industriei materialelor de constructii, sticlei si ceramicii

2007 – 2008

1.3

Studiu cu privire la posibilitatile de valorificare in economia romaneasca a produselor rezultate din industria energetica (gips, sulfit de calciu, cenusa)

2007-2008