c48

Organizarea conferintei
„INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING CONFERENCE, the 1st EDITION” (PT-CONF) CEEX-Modul III-Propunerea nr. 37

Numar contract: 48/ 2006
Director proiect: Dr. ing. Graziela Guslicov
E-mail: graziela.guslicov@ceprocim.ro
Tel: (021) 318.88.93
Fax: (021) 318.88.94

1. Informatii despre proiect

1.1 Beneficiar: Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR

Adresa CNMP: Str. Mendeleev, nr. 21-25, Etaj 3, cam. 321
Sector 1, Bucuresti
Secretariat Email: office@cnmp.ro
Tel./Fax: 021 302 38 50, 021 311 59 92
Tel. 021 319 23 26 (int 249)
Web: http://www.cnmp.ro

1.2. Coordonatorul proiectului: CEPROCIM SA Bucuresti

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax: +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

 

1.3 Parteneri :

1.4 Perioada de executie: 01.02.2006 – 31.10.2007

1.5 Descrierea proiectului:

1.5.1 Scopul proiectului:

Participarea anuala a CEPROCIM S.A., (institut de cercetare, engineering si consultanta pentru ciment, var si ipsos), din 1984 pâna în prezent la Incercari interlaboratoare internationale pentru ciment, organizate de ATILH Franta cu peste 175 de laboratoare din 35 de tari si conducerea unei asemenea scheme de intercomparare la nivel national cu participare internationala, anual din 1988, au reprezentat premisele pentru organizarea unei Conferinte internationale cu titlu generic: „The First International Proficiency Testing Conference. Organizarea Conferintei se face în conditiile unei traditii de organizare a unor seminarii nationale cu participare internationala pe tema Incercari interlaboratoare pentru ciment, în ideea extinderii schimbului de informatii pe aceasta tema si pe alte teme specifice activitatii de laborator pentru toate domeniile stiintei si tehnicii.

1.5.2. Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie cresterea vizibilitatii internationale a comunitatii stiintifice românesti care cerceteaza si dezvolta metode de analiza si încercare în toate domeniile stiintei si tehnicii precum si cresterea vizibilitatii internationale a programului national de cercetare INFRAS, care a promovat de-a lungul timpului proiecte având ca scop implementarea schemelor de încercari interlaboratoare pentru demonstrarea capabilitatii laboratoarelor.

Proiectul urmareste organizarea unei manifestari stiintifice (conferinta) cu participanti de înalt prestigiu din comunitatea stiintifica recunoscuta pe plan international în domeniu, având ca reper competenta laboratoarelor de analiza si încercari din toate domeniile stiintei si tehnicii.

1.5.3. Rezultate finale

Ca urmare a realizarii proiectului se vor obtine urmatoarele rezultate:

* Promovarea participarii unitatilor de cercetare – dezvoltare din Romania la o conferinta internationala cu ecou în toate domeniile stiintei si tehnicii;
* Diseminarea pe scara larga a cunostiintelor specifice domeniului;
* Cresterea vizibilitatii cercetarii românesti în mediile stiintifice din întreaga lume;
* Stabilirea de contacte în sprijinul integrarii cercetarii românesti în cercetarea europeana si mondiala;
* Cresterea impactului international al cercetarii românesti prin contributii stiintifice înscrise în baze internationale de date;
* Crearea premiselor pentru integrarea cercetarii românesti în grupurile de lucru ale platformelor tehnologice europene (ca de ex. EuMaT);
* Reusita acestei prime Conferinte poate reprezenta premiza pentru noi editii cu aceeasi tematica, cu frecventa la 2 ani, care sa se realizeze în conditii de rentabilitate economica pe baza taxelor de participare ale factorilor interesati.

1.6. Specialisti participanti la proiect:

 

DIRECTOR PROIECT Dr. ing. Graziela Guslicov
RESPONSABILI TEHNICI Dr. ing. Mariana Coarna
Ing. Cristina Vlad

 

 

2. Etape, activitati si rezultate prevazute in proiect

Etape/Activitati

Rezultate prevazute in proiect

Etapa I Constituirea structurii organizatorice responsabile cu pregatirea conferintei

– Activitati pentru constituirea Comitetului tehnic international
– Activitati pentru constituirea Comitetului organizatoric
– Activitati pentru constituirea Secretariatului tehnic
– Activitati pentru constituirea Secretariatului general

Stabilirea elementelor subsecvente bunei functionari a activitatii de pregatire a conferintei

Etapa II Stabilirea programului tehnic si organizatoric al conferintei

– Intâlniri ale Comitetului tehnic pentru stabilirea conditiilor tehnice de desfasurare a conferintei
– Intâlniri ale Comitetului organizatoric pentru stabilirea conditiilor de participare
– Redactarea Programului Conferintei în limba româna si în limba engleza pe baza celor convenite prin lucrarile comitetelor (tehnic si organizatoric)
– Transpunerea Programului pe pagina WEB a Conferintei
– Constituirea unei banci electronice de date consacrata conferintei
– Inventarierea de catre Secretariatul tehnic împreuna cu cel general a factorilor interesati de programul conferintei (din România si din alte tari) si difuzarea Programului conferintei si pe alte cai decât internet-ul (prin posta electronica, fax, etc.)

Programul tehnic si organizatoric al conferintei

 

 

 

 

 

 

Etapa III Actiuni comune ale structurilor organizatorice pentru pregatirea conferintei

– Inscrierea în banca de date a informatiilor privitoare la participanti si la optiunile lor privind prezentarea orala de lucrari, prezentarea poster sau participarea la expozitia tehnica (pe baza formelor de preînregistrare) (Secretariatul general)
– Inventarierea rezumatelor transmise si înregistrarea lor electronica în banca de date constituita în acest scop (Secretariatul tehnic)
– Analiza rezumatelor transmise de catre potentialii participanti la conferinta în cadrul si transmiterea scrisorilor de acceptare (Comitetului tehnic si secretariatul tehnic)
– Definitivarea programului conferintei si actualizarea paginii WEB (Comitetului tehnic si secretariatul tehnic)
– Transmiterea celui de al doilea „call” pentru lucrarile în extenso (Secretariatul general)
– Inventarierea lucrarilor transmise si înregistrarea lor electronica în banca de date constituita în acest scop (Secretariatul tehnic)
– Analiza lucrarilor potentialilor participanti la conferinta si transmiterea scrisorilor de acceptare (Comitetului tehnic si secretariatul tehnic)
– Intocmirea programului în extenso al conferintei cu stabilirea orarului de desfasurare a lucrarilor conferintei (prezentarile orale, prezentarile poster si prezentarea firmelor expozante) precum si a chairmanilor pe sectiuni (Comitetului tehnic si Secretariatul tehnic)
– Inventarierea finala a participantilor si a persoanelor însotitore si definivarea contractelor de asigurare a serviciilor sociale (masa, cazare si vizite tehnice si turistice) (Comitetul organizatoric)

Selectia lucrarilor pe baza analizei înscrierii lor în tematica conferintei si a nivelului stiintific al acestora; Redactarea „programului-orar” final

Etapa IV Realizarea mitingului stiintific international propus („INTERNATIONAL PROFICIENCY TESTING CONFERENCE, the 1st EDITION”)

– Editarea Proceedingului conferintei si multiplicarea sa. Multiplicarea programului – orar al conferintei. Multiplicarea listei participantilor la conferinta (Secretariatul tehnic si Secretariatul general)
– Procurarea si inventarierea materialelor ce se vor distribui participantilor (proceeding, pixuri, CD-uri, bonuri de masa, hârtie, etc) constituirea mapelor si pregatirea ecusoanelor (Secretariatul general)
– Pregatirea logisticii de desfasurare a conferintei (laptopuri, videoproiectoare, retroproiectoare, ecrane, etc.) si asigurarea service-ului pentru aceasta aparatura pe parcursul conferintei (Comitetul organizatoric si Secretariatul general)
– Pregatirea formularelor de înregistrare a participantilor si a formularelor financiare pentru participantii neînregistrati pâna în momentul începerii conferintei (Comitetul organizatoric si Secretariatul general)
– Asigurarea serviciilor de cazare pentru membrii din strainatate ai comitetului tehnic (Comitetul organizatoric si Secretariatul general)
– Asigurarea serviciilor de traducere pe parcursul conferintei (Comitetul organizatoric si Secretariatul general)
– Asigurarea ceremonialului de deschidere a conferintei (convocarea membrilor prezidiului, programul artistic, etc) (Comitetul organizatoric si Secretariatul general)
– Desfasurarea propriuzisa a Conferintei

Desfasurarea propriuzisa a Conferintei. Diseminarea rezultatelor cercetarilor întreprinse de participantii la conferinta

 

3. Rezultate

3.1 Etapa I (cercetare aplicativa):
Obiectivele enuntate prin proiect în faza I au fost realizate, si au constat în:

• Stabilirea Organigramei Conferintei
• Contactarea a 28 (douazeci si opt) de personalitati din lume si a 12 personalitati din Romania, care au avut contributii la dazvoltarea domeniului conferintei.
• Obtinerea acceptului de a face parte din Comitetul International Consultativ a 13 personalitati din Anglia, Austria, Australia, Belgia, Bulgaria, Israel, Italia, Japonia, Norvegia, Olanda, Rusia, Suedia, SUA si a 12 personalitati din Romania.

Grigore Albeanu Romania www.uoradea.ro
Ecaterina Andronescu Romania www.pub.ro
Elke Anklam Italy http://ihcp.jrc.ec.europa.eu/
Paul De Bièvre Belgium www.springerlink.com
Florin D. Buzatu Romania www.nipne.ro
Emil Buzdugan Romania www.icechim.ro
Ales Fajgelj Austria www.iaea.org/
John Gilbert United Kingdom www.csl.gov.uk
Fanel Iacobescu Romania www.brml.ro; www.renar.ro
Bertil Magnusson Sweden www.sp.se/eng/
Daniel Mandler Israel www.huji.ac.il
Andrei Marinescu Romania www.icmet.ro
Ion Morjan Romania www.inflpr.ro
Cristian Dorian Nichita Romania www.renar.ro
Margareta Nicolau Romania www.incdecoind.ro
Mamoru Nomura Japan www.fukui-u.ac.jp/en
Harald A. Öye Norway www.ntnu.no/
Konstantin I. Popov Russia www.iupac.org
Nedyalko Popov Bulgaria www.iupac.org
Hariton George Predescu Romania www.ceprocim.ro
Doru Puscasu Romania www.ceprocim.ro
Alan Squirrell Australia www.nata.asn.au
Dan Tholen USA www.a2la.org
Adriaan van der Veen The Netherlands www.nmi.nl
Emilia Visileanu Romania www.certex.ro

• Stabilirea componentei Comitetului Organizatoric si a Grupelor de lucru
• Reuniunea de cunoastere si de prezentare a personalitatilor române din cadrul Comitetului International Consultativ;
• Informarea membrilor straini ai Comitetului International Consultativ asupra stadiului de organizare a conferintei.

3.2 Etapa II : Obiectivele enuntate prin proiect în faza II au fost realizate, si au constat în:

• Realizarea paginii web a conferintei www.pt-conf.ro, cu 15 ferestre si 42 link-uri;
• Crearea unei banci de date electornice cu potentialii factori interesati;
• Editarea primului anunt al conferintei privind transmiterea rezumatelor
• Au fost lansate 10025 invitatii prin e-mail si prin posta factorilor interesati din 73 de tari, apartinând urmatoarelor organizatii sau institutii:

« EPTIS (European Proficiency Testing Information System)
« Organisme de acreditare
« EUROLAB (European federation of national associations of measurement, testing and analytical laboratories)
« Institute de cercetari din Romania
« Institute metrologice
« Universitati si centre de cercetare
« Laboratoare acreditate din Romania si lume
« IUPAC (Internatiional Union of Pure and Applied Chemistry)

La conferinta s-au pre-înregistrat 154 participanti din 29 tari (Australia; Austria; Belgia; Brazilia; Bulgaria; China; Croatia; Danemarca; Egipt; Finlanda; Germania; Grecia; Ungaria; Israel; Italia; Japonia; Olanda; Norvegia; Portugalia; Romania; Rusia; Senegal; Spania; Suedia; Turcia; Ucraina; Regatul Unit al Marii Britanii; Statele Unite ale Americii; Zimbabwe) din care, 81 cu lucrare.

3.3 Etapa III :
Obiectivele enuntate prin proiect în faza III au fost realizate, si au constat în:

• Primirea celor 92 de rezumate (41 pentru prezentare orala si 51 pentru prezentarea poster) asa dupa cum rezulta in continuare:

Tematica/ Sectiunea
Oral
Poster
Scheme de încercari interlaboratoare (Proficiency testing schemes (PTS)
20
11
Materiale de referinta (Reference materials)
3
2
Validarea metodelor de încercare (Validation of testing methods)
2
2
Incertitudinea de masurare (Uncertainty of measurement)
3
5
Verificari metrologice si trasabilitate (Metrological and traceability)
6
3
Standardizare (Standardisation)
1
2
Cercetare, dezvoltare si educatie în activitatea de laborator (Research, development and education in laboratory activity
3
21
Acreditare, Managementul calitatii în laboratoarele de încercari (Accreditation, Quality management in testing laboratories)
3
5
Total lucrari
41
51

• Analizarea de catre International Advisory Committee si Comitetul Stiintific, a rezumatelor transmise si transmiterea scrisorilor de acceptare sau de respingere;
• Actualizarea pagina web a conferintei www.pt-conf.ro: crearea paginilor pentru: transmiterea lucrarilor, inregistrarea finala a participantilor, rezervarea pentru hotel, un numar de 17413 vizitatori au accesat pagina web a conferintei;
• Editarea celui de-al doilea anunt al conferintei privind inregistrarea finala, care a fost transmis prin e-mail si prin posta factorilor interesati din 73 de tari (10025 invitatii), apartinând urmatoarelor organizatii sau institutii:

» EPTIS (European Proficiency Testing Information System) ;
» Organisme de acreditare
» EUROLAB (European federation of national associations of measurement, testing and analytical laboratories)
» Institute de cercetari din Romania
» Institute metrologice
» Universitati si centre de cercetare
» Laboratoare acreditate din Romania si din lume
» IUPAC (Internatiional Union of Pure and Applied Chemistry)

3.4 Etapa IV :
Obiectivele enuntate prin proiect în faza III au fost realizate, si au constat în:

• Conferinta s-a desfasura pe parcursul a trei zile în perioada 11 – 13 octombrie 2007 si a cuprins:

 • 5 prezentari în deschiderea conferintei ale oficialitatilor, autoritatilor si organizatorilor
 • 6 lucrari invitate
 • 25 lucrari prezentate oral în 7 sectiuni
 • 33 lucrari prezentate ca poster
 • expozitie la care 8 firme din Romania, Anglia si Statele Unite si-au prezentat produsele
 • un curs „Training Metrology in Chemistry” tinut de lectorii institutului european TrainMiC – „Institute for Reference Materials on Mesurements, Joint Research Center European Commission”

• Cele 6 lucrari invitate au prezentat ultimele noutati în domeniul încercarilor de capabilitate, al incertitudinii de masurare si de validare a metodelor.
• Prof. Daniel Tholen de la American Association for Laboratory Accreditation a prezentat aspecte legate de noul referential ISO pentru încercarile de capabilitate. Dr. Philip Briggs de la PTA Proficiency Testing for Food Safety Testing Laboratories din Australia a detaliat tipurile de scheme de încercari de capabilitate aplicate de PTA pentru alimente. Dr. Michael Koch de la Institute for Sanitary Engineering, Water Quality and Solid Waste Management, University Stuttgart a prezentat modelul german pentru schemele de încercari de capabilitate în sectorul apelor. Prof. Ilya Kuselman de la The National Physical Laboratory of Israel a prezentat Scheme de capabilitate pentru beton. Dr. Bertil Magnusson de la SP Technical Research Institute of Sweden a prezentat modul practic de calcul al incertitudinii de masurare bazat pe controlul de calitate si pe datele de validare a metodelor. Prof. Harald Oye de la Department of Material Science and Engineering, Norwegian University of Science and Technology a prezentat aspecte specifice standardizarii în industria aluminiului.
• Cele 25 de lucrari prezentate oral si cele 33 de lucrari prezentate ca poster au adus în atentie experienta cercetatorilor în desfasurarea de scheme de încercari interlaboratoare, incertitudine de masurare, metrologie si trasabilitate, validarea metodelor de încercare, etc. din diferite tari si din diferite domenii astfel:

 • din Australia, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul drogurilor
 • din Turcia, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul biochimiei
 • din Franta, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul energiei atomice
 • din Romania, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul mediului, cimentului, radiatii ionizante
 • din Germania, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul apelor, al încercarilor mecanice, metalografiei, medicamente veterinare, ciment
 • din Finlanda, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul apelor reziduale
 • din Croatia, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul alimentar, sedimentelor marine,
 • din Danemarca, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul beton, asfalt, bitum
 • din Spania, scheme de încercari interlaboratoare în domeniul metalelor pretioase
 • din Egipt, Portugalia, Grecia, China, Rusia, Brazilia, scheme de încercari interlaboratoare, incertitudine de masurare, metrologie si trasabilitate, validarea metodelor de încercare, etc.

• Intrebarile si discutiile au baleiat zonele sensibile ale omogenitatii probelor, ale repetabilitatii si reproductibilitatii rezultatelor determinarilor, ale analizelor statistice adecvate pentru diferite scheme de capabilitate, etc.
In raport cu obiectivele enuntate în proiect, gradul de realizare se prezinta astfel:

Obiective masurabile enuntate prin proiect
Gradul de realizarea a obiectivelor enuntate
Atragerea ca parteneri în organizarea conferintei a min. 5 personalitati si/ sau institutii de prestigiu din comunitatea stiintifica recunoscuta pe plan international Din Comitetul international de avizare au facut parte 13 personalitati din institutii de prestigiu din comunitatea stiintifica recunoscuta pe plan international (prezentati la pct. 3 Rezultate/ 3.1 Etapa I)
Atragerea a cel putin 100 de participanti din Romania si din strainatate la lucrarile conferintei La lucrarile conferintei au participat cca. 150 de factori interesati din 26 de tari
Elaborarea Proceeding – ului conferintei în min. 100 exemplare în limba româna si engleza Proceeding – ul conferintei cuprinzând 64 de lucrari (446 pagini) a fost editat în 200 exemplare, în limba engleza, din care 150 au fost înmânate participantilor la conferinta
Diseminarea pe scara larga (100 CD ROM, pagina WEB) Pagina WEB a conferintei (www.pt-conf.ro) continând 15 ferestre si 42 de link-uri, a fost accesata de peste 27300 de vizitatori.
Informatii privind organizarea conferintei au aparut în:
www.ad-astra.ro (An Online Project for the Romanian Scientific Community)
www.allconferences.com
www.conferencealerts.com
• revista CITAC News – ISRAEL
www.eptis.bam
www.papersinvited.com

 

4. Diseminare informatii:

 • pagina web www.pt-conf.ro cu doua sectiuni:
 •  

 • First International Proficiency Testing Conference, 11 – 13 octombrie 2007, Sinaia
 • (care contine integral proceeding-ul conferintei ISBN 978-973-8132-65-8, a se vedea link-ul http://www.pt-conf.ro/proceeding.php)

 • Second International Proficiency Testing Conference, 16 – 18 septembrie 2009, Sibiu (care pana la data de 15.05.2009 a fost accesata de catre 14960 vizitatori)