c237-alice

Cercetari pentru crearea si acreditarea unui laborator de analiza deseurilor combustibile in consens cu cerintele de protectie a mediului si a directivei 2000/76//EC – DES-COMB-TEST- CEEX – M4 – C2 – 7391

Numar contract: C 237/2006
Director proiect: Dr. Ing. Doru Vladimir Puscasu
E-mail: doru.puscasu@ceprocim.ro
Tel. 021 318.88.93

1.1 Beneficiar: CEPROCIM S.A.

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax:  +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

1.2. Coordonatorul proiectului: – CEPROCIM S.A.

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax:  +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

 

1.3 Parteneri :

1.4.Perioada de executie:10.08.2006 – 31.01.2008

1.5.Descrierea proiectului:

1.5.1 Scopul proiectului:

Prin propunerea de proiect se urmareste infiintarea unui nou „Laborator de analize deseuri combustibile” al CEPROCIM SA in consens cu cerintele „Directivei 61/96 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii” si cerintele „Directivei 76/2000 referitoare la incinerarea deseurilor” preluata prin Hotararii de Guvern nr.128/2002, modificata prin Hotararea de Guvern 268/2005.
Laboratorul ce urmeaza sa fie infiintat prin proiect, va fi dotat si specializat pentru urmatoarele servicii:

• Caracterizarea chimica si termotehnologica a deseurilor combustibile pentru valorificarea lor in procesele tehnologice
• Servicii de analiza si testare pentru compusi organici si anorganici volatili, din deseuri, ce urmeaza sa fie incinerate sau coincinerate
• Servicii de analiza si testare a combustibililor si deseurilor potential poluante, utilizate in procese industriale sau depozitate

1.5.2 Obiectivele proiectului:

Principalul obiectiv al proiectului îl constituie înfiintarea, dotarea si acreditarea unui Laborator de analize deseuri combustibile în cadrul CEPROCIM S.A., în scopul caracterizarii deseurilor combustibile pe baza cerintelor Directivei 96/61/EC si Directivei 2000/76/EC.
Proiectul se înscrie în politica de implementare a legislatiei specifice a Uniunii Europene, transpusa în legislatia nationala în domeniul gestionarii deseurilor.

1.5.3. Rezultate finale:

Laboratorul propus a se realiza prin proiect va asigura servicii de analiza si testare a deseurilor combustibile, folosind standarde si metode CEN si ISO, pentru a evidentia proprietatile combustibile, alaturi de compusi toxici sau care pot genera compusi toxici sau poluanti, prin incinerare. Se vor studia si insusi noile metode de analiza si incercare si se vor elabora procedurile specifice de lucru. In scopul acreditarii laboratorului, se va intocmi documentatia pentru acreditarea metodelor de incercare dezvoltate prin proiect, si documentatia de acreditare a laboratorului nou infiintat, conform etapelor de realizare.
Laboratorul va asigura servicii de testare si analiza a deseurilor combustibile pentru:

  • putere calorifica superioara si inferioara, continut de carbon, sulf
  • continut de sulf, clor, hidrocarburi aromatice policiclice
  • compusi organici halogenati AOX
  • compozitia chimica a cenusilor, inclusiv pentru elemente in urme
  • carbonul organic total in solide (cenusi, zguri de vatra, emisii de pulberi)
  • AOX, carbonul organic total, din ape reziduale provenite de la epurarea gazelor de la incineratoare.

1.6.Specialisti participanti la proiect:

 

Etape/Activitati

Rezultate prevazute

Etapa I: Studiu documentar asupra tipurilor de deseuri combustibile si a metodelor de testare a acestora. Partea I (cercetare aplicativa)

• Analiza standardelor de metode, CEN si ISO pentru combustibili si deseuri combustibile;
• Selectarea metodelor de analiza ce vor fi dezvoltate prin proiect;
• Stabilirea dotarilor necesare laboratorului
• Stabilirea cerintelor specifice pentru echipamentele necesare metodelor de analiza a combustibilor si deseurilor combustibile
• Analiza tehnico-economica a ofertelor·si stabilirea celor mai avantajoase oferte
• Procurarea aparaturii pentru analiza deseurilor combustibile
Stabilirea metodelor si dotarilor necesare pentru analiza deseurilor combustibile. Studiu de oferte si procurarea aparaturii

Etapa II: Studiu documentar asupra tipurilor de deseuri combustibile si a metodelor de testare a acestora. Partea II (cercetare aplicativa)

• Analiza standardelor de metode, CEN si ISO pentru combustibili si deseuri combustibile;
• Selectarea metodelor de analiza ce vor fi dezvoltate prin proiect;
• Stabilirea dotarilor necesare laboratorului
• Stabilirea cerintelor specifice pentru echipamentele necesare metodelor de analiza a combustibilor si deseurilor combustibile
• Analiza tehnico-economica a ofertelor·si stabilirea celor mai avantajoase oferte
• Procurarea aparaturii pentru analiza deseurilor combustibile
Stabilirea metodelor si dotarilor necesare pentru analiza deseurilor combustibile. Studiu de oferte si procurarea aparaturii

Etapa III: Cercetari privind aplicarea metodelor de analiza a deseurilor combustibile si teste de repetabilitate (cercetare precompetitiva)

• Instalare aparatura, punere în functiune si instruire personal
• Etalonarea aparaturii (dupa caz)
• Efectuarea de analize pentru deseuri combustibile în scopul dobândirii rutinei în însusirea noilor metode.
• Instruire personal privind incertitudinea determinarilor
Etalonari, analize si teste de repetabilitate pentru însusirea metodelor de analiza

Etapa IV: Cercetari privind realizarea si implementarea documentelor calitatii (cercetare precompetitiva)

• Elaborarea procedurilor specifice pentru metodele de încercare implementate ca urmare a derularii proiectului
• Elaborarea documentelor calitatii laboratorului (manualul calitatii si procedurile generale)
• Depunerea documentatiei de acreditare la RENAR
• Instruire personal pentru formarea auditorilor interni
Manualul calitatii. Proceduri generale si specifice. Documentatie pentru acreditarea laboratorului.

Etapa V: Acreditarea laboratorului

• Acreditarea laboratorului
• Diseminarea rezultatelor prin elaborarea materialelor de informare (brosura, panou de prezentare, CD)
Certificat de acreditare. Diseminarea rezultatelor

3.1 Etapa I:Studiu documentar asupra tipurilor de deseuri combustibile si a metodelor de testare a acestora. Partea I (cercetare aplicativa)

In aceasta etapa s-au stabilit metodele si dotarile necesare pentru analiza deseurilor combustibile. S-a realizat studiul de oferte si procurarea aparaturii.
In urma studiului standardelor ISO si CEN despre deseuri, combustibili si ape sau soluri poluate cu deseuri au rezultat metodele in vigoare pentru stabilirea tipului de poluare generat de deseuri, dar si metodele pentru determinarea poluantilor si caracteristicilor chimice si calorifice pentru eliminarea lor prin incinerare. Pentru crearea si acreditarea laboratorului de analiza a deseurilor combustibile a fost necesara dotarea cu urmatoarele echipamente:

1.Etuva conform SR ISO 331-1994 si SR ISO 1170-1999 si de uz general
2.Nisa de laborator* conform SR EN 1485-2000
3.Balanta tehnica* conform metodelor si de uz general
4.Balanta analitica* conform metodelor si de uz general
5.Bomba calorimetrica conform SR ISO 1928:1995
6.Sistem de purificare apa conform SR EN 3696
7.Spectrocolorimetru UV-VIS conform SR CR 13840-2002
8.Aparat pentru analiza elementala conform SR ISO 609-1996
9.Aparat pentru determinarea carbonului organic total conform SR EN 13639-2002, SR EN 13137-2002, SR EN 1484-2001
10.Spectrometru de absorbtie atomica – s-a realizat faza licitatie deschisa*
11.Mineralizator cu microunde conform SR EN 13657-2004
12.Aparat pentru determinarea halogenurilor organice SR EN 1485-2000

Procurarea aparatelor notate cu asterisc s-a facut in etapa a- II-a a contractului.
Ca urmare a studiului intreprins, care a presupus traducerea si studiul unui numar de aproximativ 50 standarde de metode si sinteza din 15 standarde reprezentative, s-au stabilit cerintele specifice pentru 12 echipamente necesare in cazul unui laborator de deseuri combustibile si s-au putut defini caracteristicile tehnico-functionale din caietele de sarcini ale acestora.

Obiectivul planificat a fost realizat in totalitate, prin procurarea si receptia echipamentelor de la firmele furnizoare declarate castigatoare.

3.2 Etapa II:Studiu documentar asupra tipurilor de deseuri combustibile si a metodelor de testare a acestora. Partea II (cercetare aplicativa)
Procurarea aparaturii pentru analiza deseurilor combustibile – completare la partea I
Studiul standardelor in cele doua etape a condus la selectarea a 5 metode pentru determinarea caracteristicilor termotehnologice ale deseurilor combustibile si a 4 metode pentru determinarea potentialului poluant al deseurilor combustibile si altor materiale.
Pentru crearea si acreditarea laboratorului de analiza a deseurilor combustibile a fost necesara completarea dotarilor din prima etapa, cu urmatoarele echipamente:

1.Nisa de laborator conform SR EN 1485-2000
2.Balanta tehnica conform metodelor si de uz general
3.Balanta analitica conform metodelor si de uz general
4.Spectrometru de absorbtie atomica – anuntul de atribuire al licitatiei deschise desfasurata in etapa I, cf. Adresa MO din 19.12.2006, anexata.

Studiul standardelor CEN si ISO, ultima varianta, inceput in prima etapa a fost completat in aceasta etapa. Studiul a constat in procurarea, aprofundarea si traducerea (6 standarde) unui numar de aproximativ 25 standarde de deseuri si combustibili, dintre care 13 sunt standarde ce se refera la metode de baza pentru combustibili. Restul standardelor cuprind metode noi pentru deseuri si metode moderne de analiza (exemplu absorbtia atomica) generate prin aparitia pe plan european a unor echipamente specializate pentru anumite determinari ce caracterizeaza deseurile si potentialul poluant al acestora. In continuare, pe plan european, acest segment al studiului si cunoasterii va inregistra noi schimbari. Cunoasterea metodelor a permis stabilirea cerintelor specifice celor 12 echipamente achizitionate pentru laboratorul de deseuri combustibile si definirea caracteristicilor tehnico-functionale din caietele de sarcini ale acestora.
Procurarea aparaturii va permite crearea laboratorului si aplicarea metodelor propuse de testare a deseurilor combustibile si combustibili si implementarea lor.
Aparatura procurata va putea fi utilizata si la alte tipuri de determinari, si anume:
– Combustibili in general si
– Deseuri combustibile in special, pentru care se vor putea stabili si carcateristicile la depozitare si/sau eliminare impuse si limitate prin lege
In plus, metodele ce urmeaza sa fie implementate prin utilizarea echipamentelor achizitionate, se aplica si la emisiile solide, lichide sau gazoase ale deseurilor (cenusi, ape reziduale de la depozitare sau incinerare) si in toate cazurile in care se cer determinarile la care se refera metodele aplicate.
Aparatura procurata va putea fi utilizata si la testararea altor materiale sau deseuri in afara celor vizate prin proiect, pentru care este necesara stabilirea unor caracteristici ce dovedesc caracterul potential poluant, si sunt supuse normelor legale in vigoare.

3.3 Etapa III:Cercetari privind aplicarea metodelor de analiza a deseurilor combustibile si teste de repetabilitate (cercetare precompetitiva)

In aceasta etapa activitatile urmaresc efectuarea etalonarilor, analize si teste de repetabilitate pentru insusirea si implementarea metodelor de analiza . Astfel, se vor realiza urmatoarele activitati:

1. Instalare aparatura, punere in functiune si instruire personal
2. Etalonarea aparaturii (dupa caz)
3. Efectuarea de analize pentru deseuri combustibile in scopul dobandirii rutinei in insusirea noilor metode
4. Instruire personal privind incertitudinea determinarilor

1. In urma derularii primelor doua faze ale proiectului, CEPROCIM SA a achizitionat un numar de 12 echipamente pentru crearea si acreditarea laboratorului de deseuri combustibile. Dintre acestea, 5 sunt de interes major prin posibilitatile largi de dezvolatare a metodelor.
2. Activitatea de instalare si punere in functiune a aparatelor a fost realizata in bune conditii si complet.
3. Ca urmare a realizarii etapei de punere in functiune a aparatelor si instruire realizata in colaborare cu specialistii firmelor producatoare de aparatura, s-au redactat instructiunile de lucru ale aparatelor, instructiunile de securitate si specificatiile tehnice. Dupa faza de instruire, s-au elaborat schemele logice pentru o serie de determinari.
4. Aplicatiile urmarite la punerea in functiune au fost urmatoarele:

• teste pentru buna functionare a aparatului
• teste cu probe martor pentru accesoriile si reactivii utilizati
• incercari de repetabilitate cu etaloane si Materiale de Referinta Certificate prevazute in standarde
• dezvoltarea metodelor din standarde
• determinari pentru probe de deseuri uzuale

5. Etalonarea si dezvoltarea metodelor, pentru cele 5 echipamente de interes major, a constat in realizarea a circa 168 determinari, pentru 68 de probe de deseuri, iar restul reprezinta teste de stabilitate, probe martor, etalonari.
6. La actiunile pregatitoare pentru etapa de acreditare, se adauga etalonarea metrologica a 5 aparate de catre BRML-INM si, de asemenea, instruirea a 2 persoane la cursul RENAR „Estimarea Incertitudinii de Masurare, cod APE 1”.
7. Metodele implementate se aplica la combustibili si deseuri combustibile, dar si la cenusile si levigatele deseurilor, la apele reziduale de la depozitare sau incinerare, metodele vizate avand o larga aplicabilitate.
8. Aparatura procurata si pusa in functiune va putea fi utilizata si la testarea altor materiale sau deseuri in afara celor vizate prin proiect, pentru care este necesara stabilirea unor caracteristici ce dovedesc caracterul potential poluant, si sunt supuse normelor legale in vigoare.

Punerea in functiune a aparatelor si dezvoltarea metodelor din standarde a condus la selectarea a 5 metode pentru determinarea caracteristicilor termotehnologice ale deseurilor combustibile si a 4 metode pentru determinarea potentialului poluant al deseurilor combustibile si altor materiale. Aceste metode vor fi procedurate in etapa urmatoare si propuse spre acreditare.

In plus, metodele ce urmeaza sa fie implementate prin utilizarea echipamentelor achizitionate, se aplica si la emisiile solide, lichide sau gazoase ale deseurilor (cenusi, ape reziduale de la depozitare sau incinerare).

3.4 Etapa IV:– Cercetari privind realizarea si implementarea documentelor calitatii (cercetare precompetitiva)
In aceasta etapa se va crea propriu-zis Laboratorul de analize deseuri combustibile din CEPROCIM SA. Se va elabora Manualul calitatii, procedurile generale si a procedurilor specifice. Activitatile propuse sunt:

1.Elaborarea procedurilor specifice pentru metodele de incercare implementate ca urmare a derularii proiectului
2.Elaborarea documentelor calitatii laboratorului (manualul calitatii si procedurile generale)
3.Depunerea documentatiei de acreditare la RENAR

Laboratorul este cuprins in structura organizatorica a institutului si personalul care deserveste laboratorul este numit prin decizia nr. 25 din 26.03.2007.
1. In urma derularii primelor trei faze ale proiectului, CEPROCIM SA a achizitionat un numar de 12 echipamente pentru crearea si acreditarea laboratorului de deseuri combustibile, dintre care 5 sunt de interes major prin posibilitatile largi de dezvolatare a metodelor.
Pentru crearea si acreditarea laboratorului de analiza a deseurilor combustibile a fost necesara dotarea cu urmatoarele echipamente:

1.Etuva conform SR ISO 331-1994 si SR ISO 1170-1999 si de uz general
2.Nisa de laborator conform SR EN 1485-2000
3.Balanta tehnica conform metodelor
4.Balanta analitica conform metodelor
5.Bomba calorimetrica conform SR ISO 1928:1995
6.Sistem de purificare apa conform SR EN 3696
7.Spectrocolorimetru UV-VIS conform SR CR 13840-2002
8.Aparat pentru analiza elementala conform SR ISO 609-1996
9.Aparat pentru determinarea carbonului organic total conform SR EN 13639-2002, SR EN 13137-2002, SR EN 1484-2001
10.Spectrometru de absorbtie atomica cu sursa continua
11.Mineralizator cu microunde conform SR EN 13657-2004
12.Aparat pentru determinarea halogenurilor organice SR EN 1485-2000

2. Activitatea de instalare si punere in functiune a aparatelor, finalizata in etapa a treia a permis dezvoltarea metodelor si implementarea lor.
3. In aceasta etapa s-au redactat instructiunile de lucru ale aparatelor, instructiunile de securitate, specificatiile tehnice si schemele logice pentru o serie de determinari.
4. Testele efectuate, incercarile de repetabilitate cu etaloane si Materiale de Referinta au condus la insusirea si descrierea metodelor. Toate acestea au condus la descrierea faptica a modului de lucru si elaborarea procedurilor
5. Procedurile specifice de lucru elaborate sunt:

• PSL 094 : Procedura specifica privind determinarea carbonului din combustibili
• PSL 095 : Procedura specifica prrivind determinarea sulfului din combustibili
• PSL 096 : Procedura specifica privind determinarea carbonului total (TC) si a carbonului organic (TOC) din ape poluate (deseuri), levigate, namoluri, sedimente si materiale similare
• PSL 097 : Procedura specifica privind determinarea hidrocarburilor poliaromatice (PAH) din produse petroliere si materiale similare.
• PSL 098 : Procedura specifica privind determinarea puterii calorifice superioare din combustibili si deseuri combustibile
• PSL 099 : Procedura specifica privind determinarea halogenurilor din compusi organici adsorbabili (AOX)

6. Procedurile sunt propuse spre acreditare, conform cererii nr. 4495/21.11.2007, inregistrata la RENAR.
7. Metodele implementate, care au la baza 52 de referentiale de metode actuale EN si ISO si 6 referentiale de produse, se aplica la combustibili si deseuri combustibile, dar si la cenusi si levigatele deseurilor, la apele reziduale de la depozitare sau incinerare, metodele vizate avand o larga aplicabilitate.

3.5 Etapa V:Acreditarea laboratorului
Activitatile propuse pentru acasta etapa sunt urmatoarele:

• Acreditarea laboratorului
• Diseminarea rezultatelor prin elaborarea materialelor de informare (brosura, panou de prezentare, CD)

Activitatile se vor concretiza in obtinerea Certificatului de acreditare.
Privitor la acreditarea Laboratorului de analize deseuri combustibile s-a incheiat contractul cu RENAR pentru derularea etapelor premergatoare si de acreditare.
S-a obtinut Certificatul de Acreditare emis de Asociatia de Acreditare din Romania – RENAR cu numarul LI718, valabil de la 10.11.2008 pana la 09.11.2012.

Diseminarea rezultatelor proiectului s-a realizat prin adoptarea urmatoarelor forme: 1. Participarea la 2 simpozioane cu lucrari pe tematica desprinsa din proiect;
2. Realizarea prezentei pagini web;
3. Realizarea unei brosuri – reclama;
4. Realizarea unei pagini reclama, cu aparatele, procedurile, etc.;
5. Realizarea unui CD care sa cuprinda toate materialele diseminate. CD-ul va fi prezentat la conferinte si manifestari stiintifice pe parcursul anului 2008.

Articolele prezentate din tematica proiectului au fost: -Studiu pentru crearea si acreditarea unui laborator de deseuri combustibile (Study for development and accreditation of a combustible waste laboratory) prezentat la „The First International Proficiency Testing Conference – Sinaia, Romania, 11-13 October, 2007
-Studiu pentru determinarea carbonului si sulfului in combustibili, deseuri si alte produse (Study for determination of carbon and sulfur in combustible, waste materials and other products) prezentat la Simpozionul International – SIMI 2007 „Mediul si industria”.