Servicii

Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră (mai mult)

Scheme de Încercări interlaboratoare (mai mult)

Încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile (mai mult)

Atestarea conformității produselor pentru construcții (mai mult)

Standardizare (mai mult)

Cursuri de perfecționare (mai mult)

Gestionarea patrimoniului imobiliar propriu (mai mult)