Cursuri de perfecționare

linie

În cadrul Laboratorului de încercări al CEPROCIM se organizează instruiri ale personalului cu studii superioare care lucrează în laboratoarele de analiză și încercări din domeniu, a laboranților din fabricile de ciment și adezivi pentru plăci ceramice din România, a agenților de vânzări din fabricile de ciment, etc..

LUCRĂRI REPREZENTATIVE

  1. Influența temperaturii mortarelor de ciment și a condițiilor de păstrare ale acestora asupra rezistențelor cimentului, 2019;
  2. Consolidare practici pentru determinări chimice pe ciment, făina, clincher în laboratorul de ciment – acordarea cu standardele în vigoare, 2017;
  3. Consolidare practici pentru determinări chimice materii prime (calcar, marnă, pirită, nisip, ghips) în laboratorul de ciment – acordarea cu standardele în vigoare, 2017.