PNRR

Proiect finananțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)

„Înfiinţarea şi operaţionalizarea unui Centru de Competenţă pentru Sănătatea Solului şi Siguranţa Alimentară” – CeSoH
Contract de finanțare nr: 760005/30.12.2022, Cod proiect 2.
Finanțat prin: Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta C9. Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția I5. „Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competența”. Apel nr. PNRR-III-C9-2022 – I5.

Coordonator de reforme și/sau investiții pentru Planul Național de Redresare și Reziliență – MINISTERUL CERCETĂRII, INOVĂRII ȘI DIGITALIZĂRII.

Durata proiectului: 36 luni (01.01.2023 – 31.12.2025).

Consorțiu

Obiectivul general al proiectului: Înființarea și operaționalizarea Centrului de Competențe pentru Sănătatea Solului și Siguranța Alimentelor la nivel național, prin crearea de parteneriate public-private pentru a obține interdisciplinaritatea și abilitățile necesare în vederea abordării provocărilor societății asociate misiunii UE din Horizon Europe.
Misiunea Centrului este de a îmbunătăţi gestionarea durabilă a solului şi de a restaura, la nivel naţional, ca parte a unei schimbări ecologice mai mari, atât în zonele rurale, cât şi în cele urbane, prin dezvoltarea de soluţii practice, crearea unei baze importante pentru provocările viitoare şi creşterea gradului de conştientizare a societăţii. Ţinta Centrului se concentrează pe cercetarea ce urmăreşte restabilirea sănătăţii solului pentru terenuri neproductive prin: conservare, practici organice şi culturi de biomasă, determinarea concentraţiei de poluanţi organici/anorganici, investigarea transferului de componente din sol-plantă-animale-produs final, pentru a înţelege necesitatea activităţilor de restabilire a sănătăţii solului ca un factor important pentru susţinerea vieţii, pentru a cerceta schimbări şi pentru a anticipa provocările viitoare, precum şi pentru a dezvolta soluţii inovatoare şi a le transpune în practică.

Implicarea CEPROCIM:

PS 1 Sănătatea solului și siguranța alimentelor prin introducerea unui protocol de remediere a solului și prin dezvoltarea unui echipament mobil de remediere în vederea reducerii concentrației de poluanți organici/anorganici.

WP1-1 Identificarea problemelor majore la nivel național și internațional legate de contaminarea solului și influența asupra unor culturi agricole comune.
WP1-2 Aplicarea, in situ, a protocolului de remediere obținut la nivel de laborator și testarea echipamentului mobil pentru remedierea in situ.
WP1-3 Identificarea unui protocol de remediere a contaminării organice/anorganice a solului și construirea unui echipament mobil pentru remedierea in situ.
WP 1-4 Diseminarea rezultatelor prin sprijinul diferitelor autorități și entități (conform misiunii UE 3.4).
WP 1-5 Îmbunatățirea bazei materiale în vederea susținerii activităților de cercetare.
 
 
PS 4 Soluții inovatoare și emergente pentru valorificarea inteligentă a resurselor reziduale de impact asupra sănătății și siguranței axei sol-aliment (InnES).

WP 4.1 Cunoștințe actualizate privind resursele reziduale ca potențiali candidați pentru remedierea solurilor contaminate cu elemente toxice.
WP 4.2 Proiectarea de rețete inovatoare pe bază de zgură, dolomit, CKD, tescovină de struguri și derivați din drojdie de viță de vie pentru bioremedierea și îmbunătățirea bioctivității solului.
WP 4.3 Tranziția de la un sol sănătos la o hrană sănătoasă – evaluarea impactului bioremedianților compoziți obținuți asupra axei sol-plantă-hrană.
WP 4.4 Susținerea și diseminarea cercetării științifice și implementarea Misiunii Orizont Europa în România.

„PNRR. Finanțat de Uniunea Europeană – UrmătoareaGenerațieUE”

https://mfe.gov.ro/pnrr

https://www.facebook.com/pnrroficial