Management şi Organizare

linie
linie

CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

linie

Preşedinte:

dr. ing. Doru Vladimir PUŞCAŞU

Membri:

ing. Hariton George PREDESCU

jur. Mădălina NICULESCU

CONSILIU DIRECTOR

linie

Director General:

dr. ing. Jenica PACEAGIU

Director Științific:

dr. ing. Adriana MOANȚĂ

SECTOARE DE ACTIVITATE

linie

DIVIZIA CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ

Departament Proiecte – Cercetări materiale liante
Departament Procese tehnologice şi protecția mediului

DEPARTAMENT LABORATOARE ACREDITATE ŞI ORGANISME AUTONOME

Laborator măsurări tehnologice și de mediu – LMTM
Laborator încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile – LIPDC/Organism de evaluare și verificare a constanței performanței produselor pentru construcții – OEVCP
Organism de certificare CIM – OCP
Organism de verificare emisii de gaze – OVEGES

DEPARTAMENT ECONOMIC

Compartiment financiar–contabil
Compartiment comercial și servicii