poldi_2009

 

Cercetari privind protectia integrata a ecosistemelor in conceptul de dezvoltare durabila in industria materialelor de constructii,  cu respectarea Directivelor Europene 96/61/CE, 1999/30/EC, 2000/76/CE, acronim: POLDI CEEX – M1 – C2 – 912

 

 

Numar contract: 714 / 2006
Director proiect:dr. ing. Doru Puscasu
E-mail: doru.puscasu@ceprocim.ro
tel. 021.318.88.84,
fax. 021.318.88.94

1.1 Beneficiar: Universitatea Politehnica Bucuresti, Facultatea de Energetica, Programul MENER

1.2. Coordonatorul proiectului: CEPROCIM S.A. Bucuresti

clinker 1

ROMANIA, 6 Bucharest, # 6 blvd. Preciziei, code 062203
phone: +(4021) 318 88 84; 318 88 90; 318 88 93.
fax:  +(4021) 318 88 76; 318 88 94.
E-mail: office@ceprocim.ro; res@ceprocim.ro
Web: www.ceprocim.ro

1.3 Parteneri :

Partener 1: ICIM Bucuresti

Icim Bucuresti MINISTERUL MEDIULUI SI GOSPODARIRII APELOR
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTARE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI – ICIM BUCURESTI

Spl. Independentei nr. 294, sector 6, cod 060031, BUCURESTI 78, ROMÂNIA Tel: 0040 21 318.20.57
Fax: 0040 21 318.20.01  www.icim.ro
Certificat IQ Net
ISO 9001
sistemul de management
al calitatii

Partener 2: INSTITUTUL NATIONAL de STICLA

certificare SR EN ISO
9001: 2001
INSTITUTUL NATIONAL DE STICLA
NATIONAL GLASS INSTITUTE
032258 Bucuresti, B-dul Theodor Pallady
Nr. 47 , Sector 3
Telefon +4021 345.25.10.
Telefax +4021 345.10.80.
e-mail: insrom@ins.ro, www.ins.ro

 

Partener 3: PROCEMA – CERCETARE SRL

 

Partener 4: FUNDATIA „SERBAN SOLACOLU”

clinker 4

Partener 5: CARPATCEMENT HOLDING S.A.

Sos. Bucuresti – Ploiesti 1 A, Bucharest Business Park
Intrarea C, et.I, sector 1
013681 Bucuresti, Romania
Tel. 021-3115976/75, fax. 021-3115974/73

 

 

 

1.4.Durata proiectului: 24.07.2006 – 15.09.2008

1.5.Descrierea proiectului:

Scopul proiectului:

Transpunerea legislatiei europene privind protectia mediului in legislatia din România, implica actiuni concrete de reducere a poluarii in toate sectoarele industriale. 
Proiectul are ca obiectiv final reducerea emisiilor poluante din industria materialelor de constructii prin imbunatatirea sistemelor si instalatiilor de depoluare aferente instalatiilor tehnologice prin implementarea tehnologiilor recomandate prin „Cele mai bune tehnici disponibile – BAT”, existente la nivel european, care asigura – la stadiul actual cele mai reduse emisii si cele mai mici consumuri energetice. 
Realizarea obiectivului propus presupune – etapizat – cunoasterea echipamentelor de depoluare existente la titularii de activitate industriala, determinarea prin masuratori a concentratiilor poluantilor emisi, urmate de recomandari privind masurile de reducere a emisiilor poluante.

Obiectivele proiectului:

 • inventarierea emisiilor si imisiilor de poluanti si a instalatiilor de depoluare existente in sector si determinarea eficientei acestora
 • determinarea prin masurari a concentratiilor de poluanti rezultati in urma proceselor de fabricatie a materialelor de constructii si modelarea dispersiei acestora in vederea evaluarii impactului asupra mediului
 • stabilirea masurilor de reducere a emisiilor de poluanti prin cresterea randamentului de retinere a instalatiilor de depoluare, utilizand cele mai bune tehnici disponibile – BAT, existente la nivel european, care asigura cele mai reduse niveluri de poluare si de consumuri energetice
 • diseminarea rezultatelor obtinute prin elaborarea de articole in publicatii de specialitate si intalnire in cadrul unei mese rotunde

Rezultate finale:

 • stabilirea nivelului emisiilor de poluanti rezultati in urma proceselor tehnologice de fabricatie a materialelor de constructii
 • evaluarea poluarii mediului prin masurari, analize fizico-chimice si modelarea matematica a dispersiei poluantilor si elaborarea de planuri de masuri pentru cresterea eficacitatii instalatiilor de depoluare si diminuarea cantitatilor de poluanti emisi de instalatiile tehnologice;
 • diseminarea informatiilor obtinute

1.6.Specialistii participanti la proiect

 • Doctori in stiinte: 5
 • Cercetatori stiintifici gr. I: 9
 • Cercetatori stiintifici gr. II: 4
 • Cercetatori stiintifici gr. III: 5
 • Cercetatori stiintifici: 6
 • Diploma MBA: 2
 • Diploma Master: 5
 • Doctoranzi: 5

2.1. Etapa I: Studiu privind poluantii rezultati in industria materialelor de constructii din punct de vedere al protectiei integrate a mediul

2.1.1. Activitatea I.1.: Inventarierea emisiilor si imisiilor, a surselor de poluare si a echipamentelor de depoluare in industria materialelor de constructii

Rezultate
Studiu cuprinzand reglementarile privind emisiile si imisiile de poluanti la nivel national si european si inventarierea emisiilor si imisiilor de poluanti, a surselor de poluare si a echipamentelor de depoluare, pentru toti factorii de mediu conform DE 96/61/CE pentru:

 • fabrica de ciment – CARPATCEMENT HOLDING S.A. – Sucursala Bicaz (CEPROCIM S.A. , ICIM Bucuresti);
 • fabrica de sticla plana – S.C. GECSAT S.A. Tarnaveni (Institutul National de Sticla);
 • fabrica de ceramica – S.C. SICERAM S.A. Sighisoara (PROCEMA S.R.L.).

2.2. Etapa II: Experimentari pentru evaluarea poluarii mediului in industria materialelor de constructii

2.2.1. Activitatea II.1.: Achizitionarea unui prelevator pentru determinarea pulberilor in suspensie (PM 10, PM 2,5) conform Ord. MAPM 592/2002 in vigoare de la data de 1 ian. 2006 si a unei balante analitice
2.2.2. Activitatea II.2.:Masurari privind nivelul emisiilor si imisiilor de poluanti specifici rezultati in industria materialelor de constructii
2.2.3. Activitatea II.3.:Prelevare de probe de ape uzate si analize fizico-chimice pe probe de apa si sol in industria materialelor de constructii
2.2.4. Activitatea II.4.:Masurari privind nivelul de zgomot in zona obiectivelor analizate (ciment, ceramica)
2.2.5. Activitatea II.5.:Masurari privind nivelul de vibratii in zona obiectivelor analizate
2.2.6. Activitatea II. 6: Masurari privind nivelul de zgomot in zona unei fabrici de sticla plana

Rezultate
S-au efectuat masurari privind nivelul emisiilor si imisiilor de poluanti (praf, NOX, SOX, CO, metale grele, dioxine si furani) specifici fiecarui domeniu industrial; s-au analizat probe de ape uzate si s-au efectuat analize fizico-chimice pe probe de apa si sol; s-au efectuat masurari privind nivelul de zgomot si vibratii in zona obiectivelor analizate.

2.3. Etapa III: Evaluarea poluarii factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot / vibratii) si stabilirea solutiilor de reducere a impactului asupra acestora in vederea atingerii principiului strategic al dezvoltarii durabile in Romania

2.3.1. Activitatea III.1.: Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer si zgomot pe baza masurarilor efectuate in etapa anterioara si modelarea matematica a dispersiei poluantilor in mediul ambiental in industria cimentului
2.3.2. Activitatea III.2.: Evaluarea impactului asupra factorilor de mediu apa, sol, vibratii in industria materialelor de constructii
2.3.3. Activitatea III.3.: Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer si zgomot pe baza masurarilor efectuate in etapa anterioara si modelarea matematica a dispersiei poluantilor in mediul ambiental in industria sticlei
2.3.4. Activitatea III.4.: Evaluarea impactului asupra factorului de mediu aer si zgomot pe baza masurarilor efectuate in etapa anterioara si modelarea matematica a dispersiei poluantilor in mediul ambiental in industria ceramica

Rezultate
Pe baza datelor obtinute anterior s-a realizat evaluarea poluarii asupra factorilor de mediu (apa, aer, sol, zgomot / vibratii) si modelarea matematica a dispersiei poluantilor in mediul ambiental pe baza unor programe informatice de dispersie certificate.
S-au stabilit solutii de reducere a impactului asupra mediului in vederea atingerii principiului strategic al dezvoltarii durabile in Romania in industria materialelor de constructii.

2.4. Etapa IV: Diseminarea si publicarea rezultatelor pe scara larga

2.4.1. Activitatea IV.1.: Elaborarea unor articole cu prezentarea rezultatelor in publicatii de specialitate
2.4.2. Activitatea IV.2.: Dezvoltarea cunostintelor – cursuri si instruiri, stagii de pregatire
2.4.3. Activitatea IV.3.: Masa rotunda in scopul diseminarii cunostintelor acumulate la fabricile din industria materialelor de constructii si a identificarii posibilitatilor de continuare a activitatii in programul PC 7

Diseminarea rezultatelor obtinute

 • Masa rotunda cu participare larga (reprezentantii Patronatului Cimentului – CIROM, Asociatiei Producatorilor de Materiale pentru Constructii din Romania, Institutul National de Cercetare – Dezvoltare ICIM Bucuresti, Procema Cercetare SRL, Carpatcement Holding SA, Institutul National de Sticla).
 • Simpozionul International „Mediu si Energia” – INCD ECOIND – SIMI 2007,
 • Conferinta Internationala Energie-Mediu – CIEM 2007,
 • Zilele Academice Timisene, editia a-X-a 2007,
 • Conferinta Internationala de Stiinta si Ingineria Materialelor Oxidice – Consilox – 2008;
 • Revista Romana de Materiale nr. 4/2008