Anunțuri

linie

 

CEPROCIM SA cu sediul în Bucureşti, B–dul Preciziei nr. 6, sect. 6 organizează în data de 29 aprilie 2021, ora 10, conform Legii nr. 319 din 23 iulie 2003, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi specifice domeniului său de activitate:

  • 1 post de technician treapta II (T II), specializarea încercări fizico-mecanice materiale de construcții;
  • 1 post de technician treapta III (T III), specializarea încercări fizico-mecanice materiale de construcții.
  • Detalii privind organizarea concursului se pot obține de la Compartiment Resurse Umane. Relații la telefon 021.318.88.90, int. 120 BRU; fax 021.318.88.76; e-mail: office@ceprocim.ro.