Despre noi

linie

Prezentare generală
 
 
Denumirea societății: CEPROCIM S.A
 
Forma juridică: Societate Comercială pe acțiuni cu capital privat 99,34%
 
Anul fondării (ca instituție de stat): 1949
 
Poziția de control: Managementul și salariații
 
Actul de înființare (ca societate comercială pe acțiuni): HG 1244/23.11.1991, în baza Legii nr. 15/1990
 
Sediul social: București, Sector 6, Str. Preciziei nr. 6, cod poștal 062203
 
Număr de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/250/1991
 
Cod de înregistrare fiscală: RO 449620
 
Capital social: Capital social subscris și vărsat: 1805617,50 lei
 
Telefon, fax:
+40 21 318 88 84
+40 072 128 8891

Director general
Tel: +40 21 318 88 93
Fax:+40 21 318 88 94

Resurse umane
Tel: +40 21 318 88 90
Fax:+40 21 318 88 76

E-mail:
office@ceprocim.ro (secretariat)
res@ceprocim.ro (secretariat director științific)