Relația cu investitorii

linie

Principalele regulamente ale societății

 1. Actul constitutiv
 2. Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație
 3.  

  Rapoarte curente și periodice (numai în limba română)

  2022 2023
  2024
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

   

  Informații cu privire la adunările generale ale acționarilor (numai în limba română)

  2022 2023 2024
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011

   

  Informații cu privire la evenimente corporative

 1. Procedura de plată a dividendelor aferente exercițiului financiar 2017

 

Alte informații de natură extraordinară

(numai în limba română, cuprinse în Rapoartele curente sau periodice când este cazul)

 

Relații cu investitorii

consilier juridic Mădălina NICULESCU

email: madalina.niculescu@ceprocim.ro

tel: +40 21 318 88 84 int. 151