Scheme de încercări interlaboratoare pe mortare pentru zidărie

linie

ACTIVITĂŢI SPECIFICE (CADRU DE CONŢINUT)

 

Începând cu luna octombrie 2010, Laboratorul de încercări al CEPROCIM poate derula o nouă schemă de Încercări Interlaboratoare la nivel naţional, pe Mortare pentru zidărie, în condiţiile reunirii unui minim statistic de participanţi; încercările interlaboratoare vor avea o frecvenţă anuală.

Pentru a transmite intenţia dvs. de participare vă rugam accesaţi “Contact” din cadrul prezentei secţiuni.

1.1 Calendarul anual al Încercărilor Interlaboratoare pe Mortare pentru zidărie

Octombrie Lansarea invitaţiei de participare
Octombrie – Noiembrie Pregătirea coletelor de mortar pentru zidărie
Decembrie – Ianuarie Înregistrarea, preluarea coletelor şi a instrucţiunilor de lucru de către participanţi
Ianuarie – Martie Efectuarea determinărilor şi transmiterea rezultatelor la CEPROCIM
Aprilie – Mai Prelucrarea statistică a datelor, conform ISO 13528:2005

Evaluarea rezultatelor după scorul “z” conform SR EN ISO/CEI 17043:2010 – Evaluarea conformităţii. Cerinţe generale pentru încercările de competenţă
Întocmirea Raportului general şi multiplicarea sa

Iunie Seminarul naţional “Încercări interlaboratoare”

1.2 Determinări ce fac obiectul Încercărilor Interlaboratoare pe Mortare pentru zidărie

 1. Densitatea în stare proaspătă conform SR EN 1015-6:2001 + SR EN 1015-6:2001/A1:2007
 2. Rezistenţa mecanică la încovoiere şi compresiune conform SR EN 1015-11:2002 + SR EN 1015-11:2002/A1:2007

DOTĂRI

 1. Echipamente specifice pregătirii probelor pentru investigaţii
  1. seturi de site, nişe de laborator
 2. Echipamente şi accesorii pentru analize şi încercări
  1. maşini de încercare a rezistenţei la încovoiere şi la compresiune, malaxoare, balanţe analitice şi tehnice, distiloare de apă, aparat pentru purificat apa
 3. Echipamente pentru asigurarea şi pentru monitorizarea condiţiilor de microclimat
  1. climatizoare, dulapuri cu aer umed/ îngheţ-dezgheţ, higrometre, termohigrometre, termometre, termo–anemometru electronic, umidificator electronic
 4. Echipamente pentru măsuratori nemetrologice
  1. cronometre, şublere, trusă de cale, tahometru mecanic şi digital
 5. Tehnică de calcul şi programe dedicate