Încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile

 

linie

 

 

linie

 

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE (CADRU DE CONŢINUT)

 

Determinări pentru materii prime, semifabricate, produse pentru construcţii, ape reziduale, deşeuri combustibile şi necombustibile, etc., după cum urmează:

 • Adezivi pentru plăci ceramice conform SR EN 12004 + A1:2012
 • Agregate – Nisip standardizat CEN, EN 196-1
 • Ape industriale şi reziduale
 • Cenuşă de pirită
 • Cenuşă de termocentrală
 • Cenuşă zburătoare pentru beton conform SR EN 450-1:2012
 • Cimenturi uzuale conform SR EN 197–1:2011
 • Cimenturi speciale cu căldură de hidratare foarte redusă conform SR EN 14216:2015
 • Ciment Portland alb conform SR 7055:1996
 • Ciment rutier conform SR 10092:2008
 • Ciment de zidărie conform SR EN 413-1:2011
 • Clincher de ciment
 • Deşeuri combustibile, combustibili,  nămoluri, sedimente  nepericuloase
 • Eluate (levigate), nămoluri şi ape reziduale
 • Emisii de la surse fixe
 • Făină pentru fabricarea cimentului, praf de electrofiltru
 • Ipsos şi tencuieli de ipsos conform SR EN 13279-1:2009
 • Ipsos pentru modelat conform SR 545-2:2000
 • Lianţi hidraulici rutieri conform SR ENV 13282-1:2013
 • Materiale calcaroase
 • Materiale de rostuire pentru îmbinarea plăcilor de gips-carton conform SR EN 13963:2014
 • Materiale pentru şape şi pardoseli conform SR EN 13813:2003
 • Minereu de fier
 • Materiale silicioase şi puzzolanice
 • Mortare de rosturi pentru plăci şi dale ceramice SR EN 13888:2009
 • Mortare pentru tencuire şi gletuire conform SR EN 998-1:2011
 • Mortare pentru zidărie conform SR EN 998-2:2011
 • Mortare şi betoane puse în operă
 • Produse şi deşeuri petroliere
 • Produse de impermeabilizare faţă de apă conform SR EN 14891:2012
 • Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Sisteme de protecţie de suprafaţă pentru beton conform SR EN 1504-2:2005
 • Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Reparaţie structurală şi nestructurală conform SR EN 1504-3:2006
 • Produse şi sisteme pentru protecţia şi repararea structurilor de beton. Lipire structurală conform SR EN 1504-4:2005
 • Produse termoizolante pentru clădiri
 • Tencuieli exterioare şi interioare pe bază de lianţi organici conform SR EN 15824:2009
 • Varuri pentru construcţii conform SR EN 459-1:2015
 • Zgură granulată de furnal şi zgură granulată de furnal măcinată pentru utilizare în beton, mortare şi pastă conform SR EN 15167-1:2007
 • Zgură de oţelarie
 •  

  Lucrări de cercetare specifice activităţilor de laborator (mai mult)

   

   

   

  DOTĂRI

  • Echipamente specifice pregătirii probelor pentru investigaţii
  1. maşină de debitat probe, maşină de şlefuit şi lustruit probe, moară centrifugală cu bile, mojare de laborator, seturi de site, nişe de laborator
  • Echipamente şi accesorii pentru analize şi încercări
  1. spectrometre cu absorbţie atomică, spectrocolorimetre pentru domeniul ultraviolet şi vizibil, aparat pentru determinarea carbonului total, aparat pentru determinarea halogenurilor organice, aparat pentru analiză elementară, calorimetru cu bombă, mineralizator cu microunde, microscoape – inclusiv cu cameră video, granulometre Laser, difractometru de raze X, aparat pentru determinarea rezistenţei termice, aparat de încercare pentru tracţiune, maşină de încercare prin abraziune BCA, maşini de încercare a rezistenţei la încovoiere şi compresiune, sistem calorimetric, aparat de încercare a permeabilităţii la vapori de apă, aparat de încercare a rezistenţei chimice, sistem pentru determinarea permeabilităţii la apă, aparat de măsurare a conţinutului de aer, set pentru determinarea reţinerii de apă, aparat pentru măsurarea variaţiei liniare, permeabilimetre Blaine, malaxoare, tipare metalice, aparate Vicat, aparat cu sondă pentru măsurarea consistenţei mortarului, mese de şoc, mese de răspândire, vas de fierbere inele cu ace Le Chatelier, balanţe analitice şi tehnice, etuve, cuptoare electrice, băi de apă şi de nisip, distiloare de apă, sisteme de filtrare sub vid, pH-metru, aparat pentru purificat apa
  • Echipamente pentru asigurarea şi pentru monitorizarea condiţiilor de microclimat
  1. climatizoare, dulapuri cu aer umed/ îngheţ-dezgheţ, higrometre, termohigrometre, termometre, termo–anemometru electronic, umidificator electronic
  • Echipamente pentru măsurători nemetrologice
  1. rugozimetru, micrometre, cronometre, şublere, trusă de cale, tahometru mecanic şi digital, rigle metalice de precizie
  • Tehnică de calcul şi programe dedicate

   

  ATESTĂRI

  1. Certificat de acreditare RENAR pentru LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PRODUSE PENTRU CONSTRUCȚII ŞI ANALIZE DEŞEURI COMBUSTIBILE nr. LI 109/20.11.2017

  Certificat LI 109

   

  REFERINŢE

   

  Lucrări reprezentative

  1. Determinarea cerințelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore, 2011 – 2019
  2. Intercompararea cu un laborator neutru și acreditat, cu privire la aplicarea metodelor de analiză și încercări de laborator, verificarea preciziei și reproductibilităţii determinărilor, participarea la încercări interlaboratoare și la elaborare standarde, 2005 – 2019
  3. Stabilirea componentelor cimenturilor conform SR CEN/TR 196-4:2008, 2005 – 2019
  4. Monitorizare CO2 – Verificare gaze cu efect de seră (Determinări chimice), 2011 – 2019