Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră

linie

 

DOMENII ACREDITATE

linie

 

Organismul de verificare OVEGES este acreditat, de către RENAR – Organismul Național de Acreditare, începând cu data de 28.10.2013, pentru efectuarea verificării rapoartelor de monitorizare ale emisiilor de gaze cu efect de seră conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018 și SR EN ISO 14065:2013.

 

Nr. grupă de activitate

Domeniile de acreditare

1a

– arderea combustibililor în instalații, în care se utilizează exclusiv combustibili comerciali standard, așa cum se prevede în Regulamentul (UE) nr. 601/2012 sau în care se utilizează gaze naturale în instalații de categoria A sau B

1b

– arderea combustibililor în instalații, fără restricții

6

– producerea clincherului de ciment

6

– producerea de var sau calcinarea dolomitei sau magnezitei

6

– fabricarea sticlei, inclusiv a fibrei de sticlă

6

– fabricarea prin ardere de produse ceramice

6

-fabricarea de material izolant din vată minerală

6

-uscarea sau calcinarea gipsului sau fabricarea plăcilor din ipsos și a altor produse din gips

98 – alte activități în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE

 

SCOP

linie

Verificarea rapoartelor anuale de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră, a rapoartelor privind datele de referință pentru determinarea alocării cu titlu gratuit de certificate de emisii de gaze cu efect de seră şi a rapoartelor privind nivelul de activitate pentru ajustarea alocării cu titlu gratuit a cotelor de emisii.

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE

linie
  • SR EN ISO 14065:2013 Gaze cu efect de seră. Cerințe pentru organismele care efectuează validarea și verificarea emisiilor gazelor cu efect de seră, pentru utilizarea în acreditare sau în alte forme de recunoaștere.
  • Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/2067 al Comisiei din 19 decembrie 2018, privind verificarea datelor și acreditarea verificatorilor în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului (varianta consolidată)
  • Regulament (UE) 2019/331 – Regulamentul delegat (UE) 2019/331 de stabilire a normelor tranzitorii pentru întreaga Uniune privind alocarea armonizată și cu titlu gratuit a certificatelor de emisii în temeiul articolului 10a din Directiva 2003/87/CE a parlamentului European și a Consiliului.
  • Regulament de punere în aplicare (UE) 2018/2066 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de gaze cu efet de seră în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 601/2012 al Comisiei (varianta consolidată).
  • HG nr. 780/2006 cu modificările și completările ulterioare privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările și completările ulterioare.
  • Regulamentul de punere in aplicare (UE) 2019/1842 al Comisiei din 31 octombrie 2019 de stabilire a normelor de aplicare a Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului in ceea ce priveste noi modalitati de ajustare a alocarii cu titlu gratuit a cotelor de emisii din cauza modificarii nivelului de activitate.