Verificarea emisiilor de gaze cu efect de seră

linie

POLITICA MANAGEMENTULUI LA VÂRF PRIVIND ACTIVITATEA DE VERIFICARE (mai mult)linie

DECLARAȚIILE MANAGEMENTULUI LA VÂRF OVEGES

linie
 • Declarația Directorului OVEGES; (mai mult)
 • Declarația Responsabilului Managementului Tehnic al OVEGES; (mai mult)
 • Declarație de independență și imparțialitate; (mai mult)
 • Declarație privind eliminarea conflictelor de interese și presiunilor financiare și economice. (mai mult)

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie

Procesul de verificare cuprinde:

 1. Analiza strategică a tuturor activităților desfășurate în cadrul instalației;
 2. Natura, domeniul și complexitatea echipamentelor și proceselor care generează gaze cu efect de seră;
 3. Sistemul de management al datelor  (măsurarea și înregistrarea fluxurilor de energie și materiale, calculul și gestionarea datelor, etc.)  privind emisiile de gaze cu efect de seră;
 4. Structura de organizare care gestionează sistemul de operare, mentenanță și de înregistrare a datelor privind emisiile de gaze cu efect de seră;
 5. Analiza riscurilor care presupune identificarea potențialelor riscuri care pot duce la erori, omisiuni sau interpretări greșite în datele și informațiile privind emisiile de gaze cu efect de seră, dar și identificarea potențialelor riscuri asociate neconformității cu prevederile din autorizația privind emisiile de gaze cu efect de seră;
 6. Întocmirea planului de verificare (planul de testare, programul de verificare și planul de eșantionare)  pe baza analizei strategice și  analizei riscurilor;
 7. Verificarea  propriu-zisă în baza planului de verificare
 8. Finalizarea procesului de verificare și revizuirea procesului de verificare;
 9. Întocmirea proiectului/raportului de verificare;
 10. Validarea cifrelor de emisie în Registrul Național.

DESCRIEREA PROCESULUI DE VERIFICARE în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/2067 al Comisiei, varianta consolidată și Regulamentul (UE) 2018/2066 al Comisiei, varianta consolidată (mai mult)

DOTĂRI

linie

Suport informatic dedicat pentru prelucrarea datelor

ACREDITARI

linie
 1. Certificat de acreditare nr.  OV 003/28.10.2017 (mai mult)

INFORMAȚII FURNIZATE UNUI CLIENT SAU PĂRȚII RESPONSABILE

OVEGES furnizează clientului sau părții responsabile prin site-ul www.ceprocim.ro, următoarele informații:

 1. domeniile de acreditare;
 2. declarația managementului la vârf privind imparțialitatea și independența;
 3. declarația managementului la vârf privind eliminarea conflictelor de interese și presiunilor financiare și economice;
 4. politica managementului la vârf privind activitatea de verificare;
 5. descrierea procesului de verificare;
 6. politica privind comunicarea cu operatorul și alte părți relevante;(mai mult)
 7. informații privind tarifele de verificare;(mai mult)
 8. informații privind modul de tratare a reclamațiilor și apelurilor;
 9. portofoliu clienți.

TRATAREA RECLAMAȚIILOR ȘI APELURILOR (mai mult)

linie