Proiecte de baza si de detaliu

linie

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE (CADRU DE CONŢINUT)

linie

Întocmirea de documentaţii pe categorii de specialităţi inginereşti, ca de exemplu: planuri de situaţie, descriere procese, bilanţuri de materiale, de gaze, energetice, calcul secţii fabricaţie, specificaţii de echipamente, liste materiale, utilităţi, desene de execuţie echipamente, utilaje, desene de montaj instalaţii şi realizare construcţii, etc.

 

DOTĂRI

linie

Tehnică de calcul şi programe dedicate, echipamente pentru relevee şi investigaţii (aparate foto digitale, telemetre laser, aparate de scanat, aparate de măsură şi control), echipamente procesare documente (scanare, printare, îndosariere)

 

REFERINŢE

linie

Lucrări reprezentative

 1. Descărcare, încărcare, dozare cenuşa de termocentrală la CEMINTER – CONSTANŢA
 2. Transportul prafului de la electrofiltru mori făină, câmpurile 2 şi 3 la morile de ciment şi de la câmpul 1 la morile de ciment sau la silozurile de omogenizare – Deva
 3. Inlocuirea sistemului actual de omogenizare – fluidificare la silozurile de faina – LAFARGE S.A. – Bicaz
 4. Conducta de desprăfuire de la răcitorul grătar la filtrul cu saci – punct de lucru Hoghiz – LAFARGE SA, 2011
 5. Reamplasare ventilator aer primar (VAP) de la instalaţia de ardere linia 2 la CARPATCEMENT SA, sucursala Bicaz, 2011
 6. Compensator radial – axial Ø3350 x 1500 mm la conducta de la ventilatorul VR spre turn răcire şi moara de făină, CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2010
 7. Confecţii metalice tehnologice pentru secţia însăcuire şi expediţie paletizată a cimentului la CEMROM Constanta, 2010
 8. Detalii de execuţie suplimentare la proiectul transport praf electrofiltre de la mori făină, buncăr de recepţie praf şi transfer la elevatoare mori ciment – CARPATCEMENT HOLDING SA, 2010
 9. Studiu pentru “Varianta alternativa pentru fluidizarea alimentării existente a anvelopelor de cauciuc si deseuri de lemn, la cuptorul nr. 2 ” – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2010
 10. Execuţie şi livrare de echipamente, structuri metalice de susţinere şi confecţii metalice  pentru “Transport deşeuri lemn la cuptorul nr. 2 de clincher” – CARPATCEMENT HOLDING SA, 2010
 11. Proiect de execuţie echipamente pentru “Instalaţie de ambalare – însăcuire, paletizare şi înfoliere ciment CEMROM Constanţa” si alte elemente de conexiune, astfel ca instalatia sa functioneze ca un tot unitar – CEMROM Constanta,  2010
 12. Engineering proiecte Basic Design şi Detail Design, şi livrare echipamente pentru “Conducta de gaze calde de la răcitorul grătar linia 2 la camera de depunere praf a conductei existente a uscătorului de zgură linia 1” – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2010
 13. Engineering proiect Basic Design şi Detail Design pentru “Transport praf electrofiltre de la mori făină nr. 1 şi direct la mori ciment fără siloz tampon” – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2010
 14. Proiect de execuţie pentru ansamblu conducte treapta IV inclusiv clapetele din treapta 4, CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva si Fieni, 2010
 15. Conductă gaze calde schimbator de căldură linia 2 la moara de cărbune CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2009
 16. Conductă transport praf de cărbune de la moara de cărbune la arzătorul cuptorului rotativ linia 2 la CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2009
 17. Transport praf de la electrofiltru mori făină la morile de ciment MC1 şi MC3 cu pompă pneumatică la CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2009
 18. Conductă gaze calde de la răcitorul grătar linia 2 la uscătorul de zgură de la linia 1 la CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz, 2009

Lista generala clienti

 1. CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz
 2. CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 3. CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni
 4. HOLCIM SA Alesd
 5. HOLCIM SA Câmpulung
 6. HOLCIM SA Turda
 7. LAFARGE SA Medgidia
 8. LAFARGE SA Hoghiz
 9. CEMROM SA Constanta

ü Conducta de desprăfuire de la răcitorul grătar la filtrul cu saci” – punct de lucru Hoghiz – LAFARGE S.A.