Bilanturi/Audituri energetice (electro)

 

DOMENIU

linie

Bilanţ electroenergetic pe un contur industrial (secţie principală de producţie/întreagă fabrică)

 

SCOP

linie

Pentru evitarea sanctiunilor legale, producatorii si utilizatorii de energie trebuie sa se conformeze cerintelor Ordonantei de Guvern nr. 22/2008 care urmareste crearea cadrului legal pentru elaborarea si aplicarea politicii nationale de eficienta energetica. Politica nationala de eficienta energetica este parte integranta a politicii energetice a statului si urmareste eliminarea barierelor in calea promovarii eficientei energetice si a promovarii utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

REGLEMENTĂRI  LEGALE

linie
  1. Ordonanta de Guvern nr. 22/2008 privind eficienta energetica si promovarea utilizarii la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
  1. Ghidul de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 792 bis din 11.11.2003
  1. Decizia Agenţiei Române pentru Conservarea Energiei (ARCE) nr. 56 din 28.05.2003 privind aprobarea Ghidului de elaborare şi analiză a bilanţurilor energetice
  1. Legea energiei electrice nr. 318 din 08.07.2003
  1. Strategia Naţională în domeniul eficienţei energetice, aprobată prin H.G. 163 din  2004
  1. Ord. 1767 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici si a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici, 2009