Studii pentru protecția mediului

linie

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie

Raport de amplasament / Raport privind situația de referință (RA/RSR)

 1. starea amplasamentului, situația poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației oferind un punct de referință și comparație la încetarea activității.
 2. domeniu de atestare:

1. Industria energetică
2. Producerea și prelucrarea metalelor
3. Industria mineralelor

Evaluarea și gestionarea calității aerului (EGCA)

 1. realizarea studiilor de calitate a aerului;
 2. întocmirea planurilor de calitate a aerului și/sau a planurilor de menținere a calității aerului;
 3. prezentarea mediului în care este situată aglomerarea;
 4. identificarea principalelor surse de emisie responsabile;
 5. informații privind poluarea datorată transportului și dispersiei poluanților emiși în atmosferă;
 6. modelarea matematică a dispersiei poluanților în atmosferă;
 7. evaluarea nivelului de fond regional, evaluarea nivelului de fond urban, evaluarea nivelului de fond local;
 8. identificarea măsurilor de reducere a emisiilor asociate diferitelor categorii de surse de emisie, precum și definirea scenariilor pentru fiecare măsură în parte.

Bilanț de mediu (BM)

 1. bilanț de mediu nivel 0, I și II
 2. evaluarea riscului
 3. domeniu de atestare:

1. Industria extractivă

Monitorizarea biodiversității (MB)

Monitorizarea biodiversității constă în urmărirea în timp a modificărilor în structura și funcționarea ecosistemelor, a habitatelor și/sau populațiilor unor specii ca urmare a implementării unui plan sau proiect.

În cadrul studiilor de monitorizare a biodiversității se determină și se analizează anumiți indicatori ai biodiversității în vederea întocmirii unor rapoarte care stau la baza realizării strategilor privind conservarea naturii și protejarea zonelor studiate.

DOTĂRI

linie

Suport informatic dedicat, pentru prelucrarea datelor

ATESTĂRI/AUTORIZĂRI

linie

Certificat de atestare seria RGX nr. 431/29.11.2022, cu valabilitate până la data de 29.11.2025.