Studii pentru protecția mediului

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie
 • RIM
 1. informații generale despre proiect
 2. procese tehnologice identificate
 3. deșeuri
 4. impactul potențial, inclusiv cel transfrontalier asupra componentelor mediului și măsuri de reducere a acestora (apa, aer, sol, biodiversitate, peisaj, mediu social și economic, condiții culturale și etnice, patrimoniu cultural)
 5. analiza alternativelor
 6. monitorizare situații de risc
 7. descrierea dificultăților
 8. rezumat fără caracter tehnic

 

 • RA
 1. starea amplasamentului, situația poluării existente înainte de punerea în funcțiune a instalației oferind un punct de referință și comparație la încetarea activității

 

 • EA
 1. etapa de încadrare etapa de realizare/analiza a studiului de evaluare adecvată
 2. etapa de evaluare/analiza a soluțiilor alternative
 3. etapa de evaluare/analiza a măsurilor compensatorii

 

 • RS
 1. informații asupra sistemului de management și asupra organizării amplasamentului cu privire la prevenirea accidentelor majore
 2. prezentarea mediului în care este situat amplasamentul
 3. descrierea instalației
 4. identificarea și analiza riscurilor de accidente și metodele de prevenire
 5. măsuri de protecție și de intervenție pentru limitarea consecințelor unui accident

 

 • BM
 1. bilanț de mediu nivel 0, I și II
 2. evaluarea riscului

 

 • RM
 1. informații generale despre planul sau programul propus
 2. aspecte relevante ale stării actuale a mediului și ale evoluției sale probabile în situația neimplementării planului sau programului propus
 3. caracteristicile de mediu ale zonei
 4. orice problemă de mediu existentă relevantă pentru planul sau programul propus
 5. obiectivele de protecție a mediului stabilite la nivel național, comunitar sau internațional relevante pentru planul sau programul propus
 6. potențialele efecte semnificative asupra mediului/sănătății, în context transfrontalier
 7. măsurile propuse pentru a preveni, reduce și compensa cât de complet posibil orice efect advers asupra mediului al implementării planului sau programului
 8. expunerea motivelor care au condus la selectarea variantelor alese și o descriere a modului în care s-a efectuat evaluarea
 9. descrierea măsurilor pentru monitorizarea efectelor semnificative ale implementării planului sau programului
 10. rezumat fără caracter tehnic

 

DOTĂRI

linie

 

Suport informatic dedicat, pentru prelucrarea datelor

 

ATESTĂRI/AUTORIZĂRI

linie

 

Certificat de înscriere în Registrul Național al elaboratorilor de studii pentru protecția mediului conform Ordinului 1026/2009

 

REFERINȚE

linie

Lucrări reprezentative

 1. Raport de Amplasament pentru– Fabrica de ciment Fieni – 2018
 2. Rapoarte de Securitate pentru SC Electrocentrale București SA – 2017 – 2018
 3. Bilanțuri de mediu nivel I si II la carierele din cadrul fabricilor de ciment  2019