Bilanțuri energetice

linie

 

DOMENIU

linie

Producători și utilizatori de energie termică obținută prin arderea combustibililor

Bilanț energetic pe un contur industrial (secție principală de producție/întreagă fabrică)

SCOP

linie

Pentru evitarea sancțiunilor legale, producătorii și utilizatorii de energie trebuie sa se conformeze cerințelor Ordonanței de Guvern nr. 22/2008 care urmărește crearea cadrului legal pentru elaborarea și aplicarea politicii naționale de eficiență energetică. Politica națională de eficiență energetică este parte integrantă a politicii energetice a statului și urmărește eliminarea barierelor în calea promovării eficienței energetice și a promovării utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE

linie
  1. Ordonanța de Guvern nr.22/20.08.2008 privind eficiența energetică și promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie;
  2. Ghidul de elaborare și realizare a bilanțurilor energetice publicat în MO Partea 1 nr.792 bis din 11 Nov. 2003.
  3. Ordinul nr. 38/2013 – Regulament autorizare auditori energetici și Regulament atestarea managerilor energetici și acreditarea societăților prestatoare de servicii energetice;