Lucrari finalizate

linie

IULIE 2011

 • CARPATCEMENT HOLDING – Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Deva;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Fieni;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Evaluarea poluării aerului (imisii pulberi în suspensie PM10, determinare nivel de zgomot zi) la fabrica de ciment Deva;
 • HOLCIM ROMÂNIA – Ciment Aleşd – Efectuarea determinărilor conform TEST HOUSE
 • HOLCIM ROMÂNIA – Ciment Turda – Monitorizarea imisiilor de pulberi şi a nivelului de zgomot în mediul ambiental
 • TECHNO RECYCLING ORADEA – Monitorizarea emisiilor de pulberi la instalaţia de fluff (tocare deşeuri), a imisiilor de pulberi în suspensie şi a nivelului de zgomot în mediul ambiental pentru punctul de lucru Chişcădaga
 • ECO INDUSTRIAL CONSULTING – Determinarea vibraţiilor la utilaje
 • IUNIE 2011

 • CARPATCEMENT HOLDING – Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Bicaz;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Deva;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Monitorizarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Fieni;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Evaluarea poluării aerului (imisii pulberi în suspensie PM10, pulberi totale în suspensie, determinare nivel de zgomot zi şi noapte) la fabrica de ciment Bicaz;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Evaluarea poluării aerului (imisii pulberi în suspensie PM10, determinare nivel de zgomot zi şi noapte) la fabrica de ciment Deva;
 • CARPATCEMENT HOLDING – Evaluarea poluării aerului (emisii SO2, imisii pulberi în suspensie PM10, determinare nivel de zgomot zi şi noapte) la fabrica de ciment Fieni;
 • CARMEUSE HOLDING – Monitorizarea emisiilor de gaze şi pulberi în fluxul tehnologic la punctul de lucru Fieni
 • CARMEUSE HOLDING – Monitorizarea imisiilor de pulberi in suspensie, gaze şi nivelului de zgomot in mediul ambiental la punctul de lucru Chiscadaga;
 • HOLCIM ROMÂNIA – Determinarea concentraţiilor masice de dioxine, furani, metale grele şi mercur la punctul de lucru Aleşd
 • R.T.F.C. Galaţi – Determinarea nivelului de zgomot în mediul ambiental şi a calităţii apelor uzate şi freatice în subunităţile Mărăşeşti, Tecuci, Galaţi, Făurei, Buzău
 • MAI 2011

 • Proiect tehnic de refacere a mediului pentru cariera de gips Cerasu – Valea Lespezi –  CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni.
 • Documentatii geologice si de mediu („Proiect tehnic de refacere a mediului”, „Planul initial de incetare a activitatii si programul de monitorizare a factorilor de mediu postinchidere”, „Studiu de evaluare a impactului social si planul de atenuare a impactului social”) pentru cariera de calcar  Lespezi – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni.
 • APRILIE 2011

 • Instalaţie de mortare uscate, multibat şi nisip – Studiu de soluţii şi fezabilitate – LAFARGE CIMENT Hoghiz
 • MARTIE 2011

 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind  emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2010 la instalatiile de la fabricile Campulung si Alesd – HOLCM România SA.
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind  emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2010 pentru instalatiile aferente uzinelor Hoghiz si Medgidia –  LAFARGE CIMENT România SA.
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind  emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2010 pentru punctele de lucru Fieni, Chiscadaga si Campulung – CARMEUSE HOLDING SRL.
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind  emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2010 pentru fabricile de ciment Tasca, Chiscadaga si Fieni – CARPATCEMENT HOLDING SA.
 • Consolidarea practicilor pentru determinări fizico-chimice în laboratorul de ciment, în vederea acordarii acestora cu ultima versiune a standardelor de metoda în vigoare – curs perfectionare, 2011 – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • Raport de validare privind verificarea rapoartelor de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de sera pentru anul 2010 – CENTRALA ELECTRICA DE TERMOFICARE  Brasov.
 • Determinări emisii pulberi şi gaze de ardere la centralele termice – SNTFC CFR Marfă Galaţi.
 • Determinarea emisiilor de pulberi şi gaze în fluxul tehnologic la fabrica de ciment Campulung – HOLCIM România.
 • Determinarea calităţii apei uzate – ARCELOR MITTAL Galaţi.
 • FEBRUARIE 2011

 • Determinarea nivelului de zgomot – EDF Europe.
 • Masurarea vibratiilor la utilaje – ECO INDUSTRIAL CONSULTING.
 • „Eliminare bulgări ciment la încărcarea în autocisterne” – studiu de soluţii – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • IANUARIE 2011

 • Masurari concentratii si pulberi – beneficiar ARCELOR MITTAL Galaţi.
 • Curs de perfectionare avand ca teme:
  1. – Optimizarea utilizarii  combustibililor alternativi in procesul de ardere

   – Optimizarea macinarii clincherului

  Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA.

 • Reamplasare ventilator aer (VAP) de la instalaţia de ardere linia 2 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz.
 • DECEMBRIE 2010

 • Studiu de solutie pentru repozitionarea clapetilor de faina de la schimbatorul de caldura pentru treapta IV – fabrica Fieni.
 • Studiu de solutii pentru: Introducerea nisipului in fluxul de productie al morii de faina si instalatii de depozitare si expediere filler – Fieni.
 • Compresor radial – axial Ø3350 x 1500 mm la conducta de la ventilatorul VR spre turn racire si moara de faina – Taşca.
 • Verificarea lunara intr-un laborator acreditat a caracteristicilor cimenturilor produse conform SR EN 197-1:2003, armonizat cu Directiva europeana Produse pentru Constructii – 106/89 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz.
 • Intercompararea cu un laborator neutru si acreditat, cu privire la aplicarea metodelor de analiza si incercari de laborator, verificarea preciziei si reproductibilitatii determinarilor, participare la incercari interlaboratoare si la elaborare standarde – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Bicaz si Fieni.
 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz.
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursale Deva, Fieni, Bicaz.
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz.
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL.
 • Lista standardelor, costuri si si termen de executie – Beneficiar ASRO
 • Monitorizarea emisiilor de metale grele (cos electrofiltru) la sucursalele Deva, Bicaz, Fieni – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA.
 • Masurari concentratii si pulberi – Beneficiar ARCELOR MITTAL Galati.
 • Monitorizare emisii de pulberi si gaze – Beneficiar SNTFM CFR Marfa Galati.
 • Dispozitive – Senzor pe diamant pentru aplicatii speciale in industria cimentului – Beneficiar Universitatea Politehnica Bucuresti.
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment – Beneficiar UNYE CEM  SRL.
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Certificarea conformitatii produsului  Ciment portland cu calcar tip CEM II/A-LL 42,5 R – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA.
 • Masurari emisii la cosurile fabricilor de ciment, punct de lucru Campulung – Beneficiar Holcim (Romania) SA.
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru calcarul utilizat drept componenta majora la obtinerea cimenturilor – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Macinarea si caracterizarea zgurii granulate de furnal pentru utilizarea acesteia in beton – Beneficiar CIROM
 • Metode experimentale conventionale si neconventionale de determinare a nivelurilor de performanta a materialelor, elementelor si structurilor de constructii- METEX – Beneficiar Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti.
 • Materiale cimentoide ecoactive utilizate in constructii – ECOMAT – Beneficiar Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI.
 • Solutie optimizata de realizare a unui agent reducator de Cr6+, pentru cimentul portland – REDCROMCIM – Beneficiar Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI.
 • Materiale liante pe baza de var utilizate in refacerea continuitatii si coeziunii tencuielilor din manumentele istorice -TENCVAR – Beneficiar Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI.
 • Noi concepte tehnologice privind dezvoltarea unor nanomateriale cu impact scazut asupra mediului TECNANOECO – INCDMNR – IMNR.
 • NOIEMBRIE 2010

 • Studiu privind reamplasarea pozitiei casetei de dispersie faina treapta 3 – in coloana ascendenta – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • Realizare bilant electroenergetic anual – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • Efectuarea determinarilor chimice si fizice pentru material tip var macinat pentru BCA– Beneficiar CELCO SA, fabrica de var.
 • Bilanţ energetic anual în condiţiile Ordonantei 22/2008 privind utilizarea eficientă a energiei – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Fieni, Bicaz si Deva.
 • Evaluarea poluarii aerului si poluarii fonice in zona fabricii de ciment– Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • Corelarea reglementărilor tehnice referitoare la limita indicelui de radioactivitate admis în produsele de construcţii pe bază de ciment şi adaosurile încorporate în acestea în conformitate cu standardele europene – Beneficiar MDRT.
 • Verificarea lunara intr-un laborator acreditat a caracteristicilor cimenturilor produse conform SR EN 197-1:2003, armonizat cu Directiva europeana Produse pentru Constructii – 106/89  – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni.
 • Eco – tehnologii de reabilitare şi reconstrucţie ecologică a perimetrelor miniere afectate de poluarea iazurilor de decantare – ECOTAILING – Beneficiar INCDMRR.
 • Documentaţii geologice şi de mediu („Proiect tehnic de refacere a mediului”, „Planul iniţial de încetare a activităţii şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere”, „Studiu de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social”)  pentru cariera de marna Tepeseni – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz.
 • Documentaţii geologice şi de mediu („Proiect tehnic de refacere a mediului”, „Planul iniţial de încetare a activităţii şi programul de monitorizare a factorilor de mediu postînchidere”, „Studiu de evaluare a impactului social şi planul de atenuare a impactului social”)  pentru cariera de calcar Bicaz Chei – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz.
 • Intercompararea cu un laborator neutru si acreditat, cu privire la aplicarea metodelor de analiza si incercari de laborator, verificarea preciziei si reproductibilitatii determinarilor, participare la incercari interlaboratoare si la elaborare standarde – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, s ucursala Deva.
 • Materiale ceramice avansate, componente ale pilelor de combustie de temperatura intermediara (MAT-SOFC) – Beneficiar Institutul de Chimie Fizica.
 • Sistem informatic pentru analiza in timp real a factorilor de risc pentru mediu si sanatate publica TERRA_RO” – Beneficiar  BEIA Consult International.
 • Strategie integrata de cercetare a starii de conservare a unor biserici rupestre in vederea restaurarii si punerii in valoare – Studiu de caz: Corbii de Piatra – Beneficiar Universitatea Nationala de Arte.
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore (zgura, calcar, puzzolana) si analiza chimica completa pentru cenusa de termocentrala – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Bicaz si Fieni.
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz.
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursale Deva, Fieni, Bicaz.
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz.
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL.
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment – Beneficiar UNYE CEM  SRL.
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Certificarea conformitatii produsului  Ciment portland cu calcar tip CEM II/A-LL 42,5 R – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA.
 • Masurari emisii la cosurile fabricilor de ciment, punct de lucru Campulung – Beneficiar  Holcim (Romania) SA.
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru calcarul utilizat drept componenta majora la obtinerea cimenturilor – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL.
 • Instruire personal in scopul implementarii in laboratorul SC CET GOVORA SA  a metodelor de analiza specifice determinarii cerintelor esentiale relevante pe cenusa zburatoare pentru beton, produsa la CET Govora – Beneficiar CET GOVORA SA.
 • Eficientizarea lucrărilor de reabilitare a construcţiilor hidrotehnice şi de ingineria mediului privind utilizarea lucrărilor de injectare cu fluide pe bază de sisteme compozite liante – Beneficiar MDRT.
 • OCTOMBRIE 2010

 • Proiect de execuţie pentru ansamblu conducte treapta IV inclusiv clapetele din treapta 4
 • Realizare bilanţ electroenergetic uzina Hoghiz – Beneficiar: LAFARGE SA
 • Realizare bilanţ electroenergetic anual – Beneficiar: CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni
 • SEPTEMBRIE 2010

 • Efectuarea incercarilor de laborator pentru produsele var nestins si var hidratat de la CELCO SA, in scopul identificarii substantelor din componenta acestora, si anume: oxidul de calciu si respectiv hidroxidul de calciu – Beneficiar CELCO SA, fabrica de var.
 • Evaluarea poluarii aerului si poluarii fonice in zona fabricii de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Bicaz.
 • Audit de proces la instalaţia de macinare ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala  Bicaz.
 • Studiu pentru realizare retea de impamantare pentru instalatii electrice si protectii la supratensiuni atmosferice – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva.
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursale Deva, Fieni, Bicaz
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Certificarea conformitatii produsului  Ciment portland cu calcar tip CEM II/A-LL 42,5 R – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore (zgura, calcar, puzzolana) si analiza chimica completa pentru cenusa de termocentrala – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • AUGUST 2010

  Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Certificarea conformitatii produsului  Ciment portland cu calcar tip CEM II/A-LL 42,5 R – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Masuratori emisii la cosurile fabricilor de ciment – Beneficiar Holcim (Romania) SA
 • Analiza chimica completa pentru cenusa din combustibilul solid si determinarea procentului de faina din combustibil la iesire din moara – Beneficiar   CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Stabilirea compozitiei chimice si a caracteristicilor mineralogice ale argilelor – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore (zgura, calcar, puzzolana) si analiza chimica completa pentru cenusa de termocentrala – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Supervizarea lucrarilor pentru deschiderea carierelor de calcar si basalt pentru proiectul AL BADIA  Ciment (SA) Siria – Beneficiar CEMENT PROJECT SERVICES Ltd. Regatul Unit (CPS)
 • IULIE 2010

  Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva si Fieni
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Certificarea conformitatii produsului  Ciment portland cu calcar tip CEM II/A-LL 42,5 R – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Influenta caracteristicilor fizico-mecanice ale calcarului asupra eficientei de concasare si macinare la CARPATCEMENT HOLDING SA
 • Efectuarea încercarilor preliminare de laborator pentru cinci tipuri de produse pentru constructii specifice FIROS SA
 • Determinari indicatori de calitate pe factori de mediu: APA, ZGOMOT si CALIBRARI  – Beneficiar Arcelor Mittal Galati
 • Supervizarea lucrarilor pentru deschiderea carierelor de calcar si basalt pentru proiectul AL BADIA  Ciment (SA) Siria – Beneficiar CEMENT PROJECT SERVICES Ltd. Regatul Unit (CPS)
 • Efectuarea determinarilor chimice si fizice pentru materiale tip var nestins , var hidratat si calcar – Beneficiar CELCO Constanta
 • Participare la incercari interlaboratoare pentru ciment editia 2009 – 2010 – Beneficiar Lafarge Ciment (Moldova) Sa
 • IUNIE 2010

  Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva si Bicaz
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Verificarea lunara intr-un laborator acreditat a caracteristicilor cimenturilor produse conform SR EN 197-1:2003, armonizat cu Directiva europeana Produse pentru Constructii – 106/89  la CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz
 • Influenta caracteristicilor fizico-mecanice ale calcarului asupra eficientei de concasare si macinare la CARPATCEMENT HOLDING SA
 • Efectuarea încercarilor preliminare de laborator pentru cinci tipuri de produse pentru constructii specifice FIROS SA
 • Monitorizare pulberi si nivel zgomot pe luna iunie  in punctele de lucru Revizia vagoane Galati si Remiza locomotive Adjud, SNTFM CFR Marfa sucursala Galati
 • Intercompararea cu un laborator neutru si acreditat, cu privire la aplicarea metodelor de analiza si incercari de laborator, verificarea preciziei si reproductibilitatii determinarilor, participare la incercari interlaboratoare si la elaborare standarde – CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Fieni, Deva, Bicaz
 • Studiu pentru “Variantă alternativă pentru fluidizarea alimentării existente a anvelopelor de cauciuc şi deşeuri de lemn, la cuptorul nr. 2 – Fabrica Taşca”
 • Detalii de execuţie suplimentare la proiectul transport praf electrofiltre de la mori făină, buncăr recepţie praf şi transfer la elevatoare mori ciment – Fabrica Tasca
 • Studiu pentru “Varianta alternativa pentru fluidizarea alimentarii existente a anvelopelor de cauciuc si deseuri de lemn, la cuptorul nr. 2 – fabrica Tasca”
 • MAI 2010

 • Documentatii geologo-tehnice si de mediu pentru reinnoirea licentei de exploatare pentru cariera de gips Pucioasa (CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni)
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 42,5 R – Beneficicar CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment – Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Analiza chimica completa pentru cenusa din combustibilul solid si determinarea procentului de faina din combustibil la iesire din moara – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru calcarul utilizat drept componenta majora la obtinerea cimenturilor in cadrul CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Determinarea continutului de crom hexavalent din cimenturi, conform EN 196-10:2004, în regim acreditat – Beneficiar  CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz.
 • Verificarea lunara intr-un laborator acreditat a caracteristicilor cimenturilor produse conform SR EN 197-1:2003, armonizat cu Directiva europeana Produse pentru Constructii – 106/89  la CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni
 • Influenta caracteristicilor fizico-mecanice ale calcarului asupra eficientei de concasare si macinare la CARPATCEMENT HOLDING SA
 • Efectuarea încercarilor preliminare de laborator pentru cinci tipuri de produse pentru constructii specifice FIROS SA
 • APRILIE 2010

 • Dimensionarea necesarului de aer de combustie la cuptorul de clincher in cazul utilizarii la ardere a combustibililor primari si alternativi – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Fieni
 • Engineering proiect Basic Design şi Detail Design pentru “Transport praf electrofiltre de la mori făină nr. 1 şi direct la mori ciment fără siloz tampon” – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Taşca
 • Engineering proiecte Basic Design şi Detail Design, şi livrare echipamente pentru “Conducta de gaze calde de la răcitorul grătar linia 2 la camera de depunere praf a conductei existente a uscătorului de zgură linia 1” – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Taşca
 • A fost finalizata lucrarea “Schema de incercari interlaboratoare pentru ciment” (a 22-a editie) care a fost elaborata in 45 exemplare pentru cei 45 de participanti din Romania, Republica Moldova, Croatia, Ucraina, Ungaria, Liban, Turcia.  Rezultatele obtinute de catre participanti vor fi discutate in cadrul Seminarului “Incercari Interlaboratoare”, care va avea loc in perioada 10 – 11 iunie 2010, in sala de conferinte “Andrei Saguna” a hotelului Ibis din Sibiu
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Deva
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva , Fieni, Bicaz
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 32,5 R – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 42,5 R – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Analiza chimica completa pentru cenusa din combustibilul solid si determinarea procentului de faina din combustibil la iesire din moara – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Deva
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Determinarea continutului de crom hexavalent din cimenturi, conform EN 196-10:2004, în regim acreditat  – Beneficiar  CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Fieni
 • Stabilirea compozitiei chimice si a caracteristicilor mineralogice ale argilelor – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • MARTIE 2010

 • Proiect de execuţie echipamente pentru “Instalaţie de ambalare – însăcuire, paletizare şi înfoliere ciment CEMROM Constanţa” şi alte elemente de conexiune, astfel ca instalaţia să funcţioneze ca un tot unitar – Beneficiar CEMROM SA Constanţa
 • Lista standardelor, costuri si termene de executie – Beneficiar Asociatia de Standardizare Romana – ASRO
 • Reactualizarea schemei de flux tehnologic intuitiv pentru fabrica CARPATCEMENT HOLDING SA (sucursalele Deva si Bicaz) si realizarea hartilor topografice a celor trei fabrici inclusiv a carierelor ce le deservesc – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Bicaz
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2009, la instalaţiile: Ciment Câmpulung  si Ciment Aleşd – Beneficiar  Holcim (România) SA
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră, pentru anul 2009 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Fieni
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind emisiile de gaze cu efect de seră pentru anul 2009 la LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA la instalaţiile: Hoghiz – judeţul Braşov si Medgidia – judeţul Constanţa – Beneficiar  LAFARGE CIMENT (ROMÂNIA) SA
 • Verificarea raportului de monitorizare emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2009 la instalaţiile sucursalelor Doicesti si Urziceni – Beneficiar SOCERAM SA
 • Verificarea raportului de monitorizare emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2009, la: “Instalaţia de fabricare a produselor ceramice din argilă arsă (ţiglă, cărămizi)”. Beneficiar  SICERAM SA
 • Verificarea raportului de monitorizare emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2009 la instalaţiia de fabricare a produselor ceramice – Beneficiar TERAPLAST Bistrita
 • Verificarea raportului de monitorizare emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2009 la instalaţiia de fabricare a produselor ceramice – Beneficiar Fabrica de Caramizi Vaslui  SRL
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru calcarul utilizat drept componenta majora la obtinerea cimenturilor –  Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Supervizarea lucrarilor pentru deschiderea carierelor de calcar si bazalt pentru proiectul AL BADIA  Ciment (SA) Siria – Beneficiar  CEMENT PROJECT SERVICES Ltd, Marea Britanie (CPS)
 • Monitorizarea emisiilor de gaze si pulberi in fluxul tehnologic la fabrica de ciment – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva si Fieni
 • Verificarea lunara intr-un laborator acreditat a caracteristicilor cimenturilor produse conform SR EN 197-1:2002, armonizat cu Directiva europeana Produse pentru Constructii – 106/89 –  Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Deva
 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 -Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Bicaz
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Utilizarea cenusii zburatoare (adaos de tip  II) in betoane, in vederea imbunatatirii caracteristicilor de durabilitate conform cu standardele si/sau reglementarile corespunzatoare, armonizate cu Directiva europeana Produse pentru Constructii  – Beneficiar  Ministerul DEZVOLTARII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Asigurarea durabilitatii structurilor de beton aflate in medii corozive speciale – Beneficiar  Ministerul DEZVOLTARII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • FEBRUARIE 2010

 • Efectuarea incercarilor initiale de tip in vederea atestarii conformitatii produselor “Adeziv pentru placi ceramice pentru interior C1 – CELCO PLAC DDC1 (Proba nr. 1)”, “Adeziv pentru placi ceramice pentru interior C1 – CELCO PLAC (Proba nr. 1 bis)”, “Adeziv pentru placi ceramice pentru exterior – CELCO PLAC DDC2 (proba nr. 2)” si “Adeziv pentru placi ceramice pentru exterior – CELCO PLAC (proba nr. 2 bis)”, conform SR EN 12004:2008, armonizat cu Directiva Europeana Produse pentru Constructii – 106/89 – Beneficiar CELCO SA Constanta
 • Influenta dezvoltarii exploatarii in sectorul nordic al carierei Malu Rosu asupra mediului inconjurator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Fieni
 • Verificarea raportului de monitorizare a emisiilor de gaze cu efect de seră pentru anul 2009 la instalatiile de var ale fabricilor Campulung, Deva si Fieni – Beneficiar CARMEUSE HOLDING SRL
 • Verificarea rapoartelor de monitorizare privind a emisiile de gaze cu efect de seră, pentru anul 2009 – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursalele Deva, Bicaz
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea cerintelor chimice impuse de standardul SR EN 197-1:2002 pentru componentele din ciment, utilizate ca adaosuri minore sau majore – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Determinarea caldurii de hidratare a cimentului conform SR EN 196-9:2004 -Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursala Deva
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 32,5 R – Beneficicar CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Corelarea reglementărilor tehnice referitoare la limita indicelui de radioactivitate admis în produsele de construcţii pe bază de ciment şi adaosurile încorporate în acestea în conformitate cu standardele europene – Beneficiar  Ministerul DEZVOLTARII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • Eficientizarea lucrărilor de reabilitare a construcţiilor hidrotehnice şi de ingineria mediului privind utilizarea lucrărilor de injectare cu fluide pe bază de sisteme compozite liante – Beneficiar  Ministerul DEZVOLTARII REGIONALE ŞI TURISMULUI
 • IANUARIE 2010

 • Execuţie şi livrare de echipamente, structuri metalice de susţinere şi confecţii metalice  pentru “Transport deşeuri lemn la cuptorul nr. 2 de clincher” – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Taşca
 • Au fost finalizate etape aferente urmatoarelor lucrari:

 • Stabilirea componentelor cimentului conform SR EN 196–4, în vederea încadrarii acestora în tipul de ciment declarat de producator – CARPATCEMENT HOLDING SA,  sucursalele Deva, Fieni, Bicaz
 • Determinarea continutului de crom hexavalent din cimenturi, conform EN 196-10:2004, în regim acreditat  – Beneficiar CARPATCEMENT HOLDING SA, sucursala Deva
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului. Inspectie calitativa pentru sarje sau cantitati de productie de ciment –  Beneficiar UNYE CEM  SRL
 • Inspectie initiala si de supraveghere a centrului de expeditie a cimentului si încercari pe probe de audit – Beneficiar  CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Masurari si determinari impuse de autorizaţia integrată de mediu pentru punctele de lucru ale CARMEUSE HOLDING SRL
 • Analize efectuate pe proba de namol procesat – Beneficiar PETROM SA
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 32,5R – Beneficicar CEMINTER INTERNATIONAL SRL
 • Certificarea conformitatii produsului ciment portland cu calcar tip CEM  II/A-LL 42,5R – Beneficiar CEMINTER INTERNATIONAL SRL