Reactivi și accesorii de laborator

linie

04.08.2023

ANUNȚ

Proiect: Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență,
PNRR-III-C9-2022 – I5

Contract de finanțare nr. 760005/30.12.2022, cod 2
Beneficiar proiect: CEPROCIM SA

CEPROCIM SA, cu sediul în București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, cod 062203, în calitate de autoritate contractantă anunță lansarea procedurii competitive pentru furnizarea de produse consumabile de laborator – reactivi – cod CPV 33696500-0. Detalii suplimentare se găsesc pe pagina web http://proiecte.pnrr.gov.ro – secțiunea Anunțuri-proceduri.

Produsele consumabile de laborator reactivi chimici vor fi utilizate în procesul de cercetare destinat atingerii obiectivelor proiectului ”Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru Sănătatea solului și Siguranță Alimentară”, finanțat prin PNRR, Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția nr. 5: Înființarea și Operaționalizarea centrelor de competență, apel PNRR/2022/C9/MCID/I5.

Valoarea estimată, fără TVA: 12.578 lei. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele cuprinzând detaliile tehnice și de preț se vor transmite pe adresa de office@ceprocim.ro și/sau razvan.lisnic@ceprocim.ro sau la sediul societății, până la data de 22.08.2023, ora 23:59. Oferta financiară va include și transportul la sediul CEPROCIM SA. Livrarea produselor se va face la sediul CEPROCIM SA în termen de maxim 45 zile de la acceptarea ofertei.
Ofertantul va depune un extras ONRC, pentru verificarea beneficiarului real. La comunicarea ofertei câștigătoare, ofertantul va depune și declarația beneficiarului real.
Evaluarea ofertelor se va face în data de 23.08.2023, ora 10:00.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail office@ceprocim.ro și la telefon 0213188893/106.

Caiet de sarcini