Reactivi și accesorii de laborator

linie

08.12.2023

ANUNȚ

Proiect: Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență,
PNRR-III-C9-2022 – I5

Contract de finanțare nr. 760005/30.12.2022, cod 2
Cod proiect. 2 CeSoH
Beneficiar proiect: CEPROCIM SA

CEPROCIM SA, cu sediul în București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, cod 062203, anunță lansarea procedurii competitive (procedura simplificata) pentru furnizarea de produse tip Sticlărie pentru laborator – cod 33793000-5, cu următoarele caracteristici:

1. Pachet Sticlărie pentru laborator – cod CPV 33793000-5

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cant.

1

Pahar Berzelius, formă joasă, 250 ml

Descriere generală:
Formă joasă gradată cu cioc; Sticlă clară clasa „A” fabricat din sticlă borosilicată
Conform standard DIN ISO 3819; volum : 250 ml

10

2

Pahar Berzelius, formă joasă, 600 ml

Descriere generală:
Formă joasă gradată cu cioc; Sticlă clară clasa „A” fabricat din sticlă borosilicată
Conform standard DIN ISO 3819, Autoclavabile, volum : 600 ml

20

3

Pahar Berzelius, formă înaltă, 400 ml

Descriere generală:
Formă înaltă gradată cu cioc; Sticlă clară clasa „A” fabricat din sticlă borosilicată
Conform standard DIN ISO 3819; volum: 400 ml

20

4

Pahar Berzelius, formă înaltă, 600 ml

Descriere generală:
Formă înaltă gradată cu cioc; Sticlă clară clasa „A” fabricat din sticlă borosilicată
Conform standard DIN ISO 3819; volum: 600 ml

20

5

Baghetă sticlă, l=200 mm, d=6mm

Descriere generală:
Realizată din sticla borosilicată 3.3; L 200 * Ø 6 mm, set 10 bucăți

2

6

Sticlă ceas , d=100 mm

Descriere generală:
Material: neutral glass; Diametru 100 mm; Grosime Perete 1,9 mm

20

7

Vase Petri din sticlă, 90*15 mm

Descriere generală:
Sticlă calcosodică; Diametru 90 mm și înălțime 15 mm; Autoclavabile – set 10 buc.

16

8

Biureta Pellet cu robinet sticlă, 25:0,05 ml

Descriere generală:
Realizată din sticlă borosilicată 3.3, Clasa AS, culoare transparentă, capacitate 25 ml, diviziune 0,05 ml, prevăzută cu dunga Schellbach, calibrată în conformitate cu standardul ISO 385 ”clasa AS”, inclusiv sticlă rezervor pentru biureta Pellet de 2000 ml ; Certificat de conformitate pe lot

3

9

Biureta Pellet Clasa AS, robinet sticlă, 50:0,1 ml

Descriere generală:
Realizată din sticlă borosilicată 3.3, Clasa AS, culoare transparentă, volum 25 ml, diviziune 0,1 ml,  prevăzută cu dunga Schellbach, calibrată în conformitate cu standardul ISO 385 ”clasa AS”, inclusiv sticlă rezervor pentru biureta Pellet, 2000 ml, Certificat de conformitate pe lot

3

Produsele tip sticlărie pentru laborator utilizat în scopul atingerii obiectivelor proiectului ”Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru Sănătatea solului și Siguranță Alimentară”, finanțat prin PNRR, Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția nr. 5: Înființarea și Operaționalizarea centrelor de competență, apel PNRR/2022/C9/MCID/I5.

Valoarea estimată, fără TVA: 9.658,00 lei fără TVA. Nu se accepta oferte alternative.

Ofertele cuprinzând detaliile tehnice și de preț se vor transmite prin platforma SICAP până la data de 15.12.2023, ora 14:00. Oferta de preț va include și costul transportului la sediul CEPROCIM SA (conform caietului de sarcini).

Evaluarea ofertelor se va face în data de 15.12.2023, ora 15:00.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Livrarea produselor se va face la sediul CEPROCIM SA, în termen de maxim 10 zile de la acceptarea ofertei (dar nu mai târziu de 29.12.2023).

Ofertantul va depune în SICAP un extras ONRC sau un certificat constatator pentru verificarea domeniului de activitate, iar în cazul în care oferta sa va fi câștigătoare va da o declarație pe proprie răspundere pentru verificarea beneficiarului real, înainte de semnarea notei de comandă/contractului.

Achiziția prin procedură simplificată se realizează în cadrul proiectului specific 1 (PS1) .

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail office@ceprocim.ro și la telefon 0213188893/106.
Caiet de sarcini
Model contract

04.08.2023

ANUNȚ

Proiect: Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență,
PNRR-III-C9-2022 – I5

Contract de finanțare nr. 760005/30.12.2022, cod 2
Beneficiar proiect: CEPROCIM SA

CEPROCIM SA, cu sediul în București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, cod 062203, în calitate de autoritate contractantă anunță lansarea procedurii competitive pentru furnizarea de produse consumabile de laborator – reactivi – cod CPV 33696500-0. Detalii suplimentare se găsesc pe pagina web http://proiecte.pnrr.gov.ro – secțiunea Anunțuri-proceduri.

Produsele consumabile de laborator reactivi chimici vor fi utilizate în procesul de cercetare destinat atingerii obiectivelor proiectului ”Înființarea și operaționalizarea unui Centru de competență pentru Sănătatea solului și Siguranță Alimentară”, finanțat prin PNRR, Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare și inovare, Investiția nr. 5: Înființarea și Operaționalizarea centrelor de competență, apel PNRR/2022/C9/MCID/I5.

Valoarea estimată, fără TVA: 12.578 lei. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele cuprinzând detaliile tehnice și de preț se vor transmite pe adresa de office@ceprocim.ro și/sau razvan.lisnic@ceprocim.ro sau la sediul societății, până la data de 22.08.2023, ora 23:59. Oferta financiară va include și transportul la sediul CEPROCIM SA. Livrarea produselor se va face la sediul CEPROCIM SA în termen de maxim 45 zile de la acceptarea ofertei.
Ofertantul va depune un extras ONRC, pentru verificarea beneficiarului real. La comunicarea ofertei câștigătoare, ofertantul va depune și declarația beneficiarului real.
Evaluarea ofertelor se va face în data de 23.08.2023, ora 10:00.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail office@ceprocim.ro și la telefon 0213188893/106.

Caiet de sarcini