Consultatii tehnice

linie

 

Specialiştii firmei noastre cu o calificare superioară (doctori ingineri, consultanţi) pot acorda consultanţă tehnică la sediul producătorilor de ciment.

Tematica pregătită în vederea asigurării consultanţei tehnice este următoarea:

  • componenţii cimentului – influenţe asupra procesului de măcinare şi a calităţii cimentului
  • aditivi de măcinare
  • optimizarea procesului de măcinare
  • procesarea combustibililor alternativi în fabricile de ciment, considerente practice
  • metode de control şi prevenire a depunerilor de lipitură la schimbătorul de căldură
  • tehnologii şi materiale refractare pentru instalaţii de clincherizare