Brevete

linie

BREVETE 2017 – 2022

  1. MATERIAL COMPOZIT  PE BAZĂ DE RESURSE MINERALE SECUNDARE PENTRU ÎNCAPSULAREA DEȘEURILOR RADIOACTIVE CU CONȚINUT DE TRITIU

nr. 132948/28.02.2022

Invenția se referă la un sistem de încapsulare a deșeurilor tritiate, solide și lichide, alcătuit din material compozit – mortar fin de ciment și barieră de difuzie. Mortarul fin de ciment cu adaos activ hidraulic pe bază de sticlă reciclată de la tuburile catodice TV și nisip reciclat din sticlă CRT, înglobează deșeul contaminat cu tritiu. Bariera de difuzie a tritiului din mortarul fin de ciment este un microbeton pe bază de ciment portland, filer obținut din măcinarea deșeului de sticlă CRT și agregat din beton reciclat. Sistemul de încapsulare are o capacitate de limitare a transferului tritiului la 1% din activitatea inițială a deșeului tritiat.

  1. INSTALAȚIE ȘI PROCEDEU PENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE DESULFURARE A GAZELOR DE ARDERE

nr. 132912/29.04.2021

Invenția se referă la o instalație de desulfurare umedă a gazelor de ardere din centralele termo-electrice, precum și la un procedeu de creștere a gradului de captură a oxizilor de sulf, procedeu aplicat într-o astfel de centrală. Procedeul constă în creșterea vitezei de reacție într-un reactor de desulfurare a gazelor de ardere prin extinderea domeniului de reacție prin contactul cu picături, cu un domeniu suplimentar de contact de tip pelicular.

  1. METODĂ DE DETERMINARE A CUARȚULUI, CALCITULUI ȘI DOLOMITULUI CU DIMENSIUNI CRITICE DIN AMESTECUL DE MATERII PRIME PENTRU OBȚINEREA CLINCHERULUI DE CIMENT PORTLAND

nr. 133202/29.01.2021

Invenția se referă la o metodă de determinare a conținutului de cuarț, calcit și dolomit cu dimensiuni critice, în amestecul de materii prime, pentru obținerea clincherului de ciment Portland. Metoda se bazează pe dizolvarea selectivă a calcitului și dolomitului în acid clorhidric și acid acetic și determinarea prin microscopie optică a conținutului de cuarț și calcit.

  1. BETON CU CAPACITATE DE ECRANARE A RADIAȚIILOR GAMMA

nr. 132309/28.02.2020

Invenția are ca scop obținerea betonului special, pe bază de agregat mineral greu, recuperat din resurse secundare, având capacitatea de ecranare a radiațiilor gamma.

  1. CIMENT PORTLAND CU ADAOS DE ELECTROFILTRU

nr. 128 206 / 28.04.2017

Invenția se referă la realizarea unui sortiment de ciment Portland cu adaos de praf de electrofiltru (CKD) generat în procesul de fabricație al clincherului rezultat în urma desprăfuirii gazelor evacuate din instalația de măcinare a materiilor prime și cea de clincherizare. Caracteristicile fizico-chimice ale prafului de electrofiltru permit reintroducerea acestuia în fluxul de fabricație al cimentului, ca adaos la măcinarea clincherului. Cimentul se obține prin măcinarea concomitentă, în urma dozării în diferite proporții, a clincherului, zgurii granulate de furnal, gipsului și prafului de electrofiltru până la o finețe – exprimată prin reziduu pe sita de 90µm de cca. 1,5%. Noul sortiment are performanțe mecanice superioare față de cimentul fără adaos de praf de electrofiltru.

  1. METODA DE OBȚINERE A CLINCHERULUI PORTLAND CU CONSUM CALORIC REDUS

nr. 127 510/ 28.04.2017

Invenția se referă la obținerea unui clincher de ciment Portland cu consum redus de energie termică, prin aditivarea amestecului brut cu o combinație de substanțe mineralizatoare. Avantajele realizării acestui clincher sunt: reducerea temperaturii de sinterizare a amestecului brut cu 70oC, reducerea consumului de combustibil și, implicit, a emisiilor de CO2. Cimentul obținut cu un astfel de clincher are rezistențe inițiale și finale mai mari decât ale cimentului obținut din clincher fără mineralizatori.

  1. CIMENT CU CAPACITATE DE ECRANARE A RADIAȚIILOR GAMMA

nr. 130240/30.03.2017

Invenția se referă la un ciment Portland special, cu adaos de barită, cu capacitate de ecranare a radiațiilor gamma. Cimentul se obține prin măcinarea concomitentă, în diferite proporții,  a clincherului de ciment Portland (cu caracteristici conform SR EN 197-1) cu barită și gips până la o finețe exprimată prin suprafața specifică Blaine de cca. 3500 cm2/g. Coeficientul liniar de atenuare a radiațiilor gamma este cu 4…14.5% mai mare decât cel al cimentului Portland unitar.