Birotică și papetărie

linie

23.06.2023

ANUNȚ

Proiect: Înființarea și operaționalizarea Centrelor de Competență,
PNRR-III-C9-2022 – I5

Contract de finanțare nr. 760005/30.12.2022, cod 2
Beneficiar proiect: CEPROCIM SA

CEPROCIM SA, cu sediul în București, Bd. Preciziei nr. 6, sector 6, cod 062203, anunță lansarea procedurii de achiziție directă pentru consumabile tip cartușe de toner – cod CPV 30125100-2, cu următoarele caracteristici:

Nr. crt.

Denumirea produsului

Cant.

1

Toner HP125A (CB540A), original, culoare: negru, capacitate: 2200 pagini

2

2

TRIPack CMY CF373AM – set tonere color HP125A (CB541A/CB542A/CB543A), original

1

Valoarea estimată, fără TVA: 1.570 lei. Nu se acceptă oferte alternative.

Ofertele se transmit pe adresa office@ceprocim.ro sau george.constantin@ceprocim.ro, până la data de 27.06.2023, ora 14:00.

Evaluarea ofertelor se va face în data de 27.06.2023, ora 15:00.

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut.

Livrarea produselor se va face la sediul CEPROCIM SA, în termen de 3 zile de la acceptarea ofertei.
Achiziția directă se realizează în cadrul proiectului specific 1 (PS1).

Responsabil proiect: Pascu Andreia