Standardizare

DOMENIU

linie
  1. Standardizarea definițiilor, metodelor de încercare și condițiilor tehnice ale diverselor sortimente de ciment și var utilizate în construcții, ca parte componentă a pastelor, mortarelor și betoanelor, pentru a realiza lierea materialelor de construcții.
  2. Standardizarea produselor de fibro-ciment, cu excepția produselor pentru acoperișuri.
  3. Standardizarea clasificării, definițiilor, metodelor de încercare și a caracteristicilor ghipsului, ipsosului și produselor de ipsos și a accesoriilor lor.

SCOP

linie

Eliminarea barierelor tehnice din calea schimburilor comerciale, prin alinierea în principal la normele europene.

REGLEMENTARI LEGALE

linie
  1. OG 39/1998 Ordonanța privind activitatea de standardizare națională în România
  2. Legea nr. 177/2005 pentru completarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 39/1998 privind activitatea de standardizare națională;
  3. SR 10000-3:2004 “Principiile și metodologia standardizării. Partea 3: Structura și modul de lucru ale comitetelor tehnice”;
  4. SR 10000-4:2004 + SR 10000-4:2004/A91:2005 + SR 10000-4:2004/A92:2007 “Principiile și metodologia standardizării. Partea 4: Forma de prezentare a standardelor române”;
  5. SR 10000-6:2004 “Principiile și metodologia standardizării. Partea 6: Reguli de redactare a standardelor”;
  6. SR 10000-8:2006 + SR 10000-8:2006/A91:2009 “Principiile și metodologia standardizării. Partea 8: Adoptarea standardelor internaționale și a altor documente internaționale (altele decât standardele internaționale) ca standarde române”;
  7. SR 10000-9:2007 + SR 10000-9:2007/A91:2009 “Principiile și metodologia standardizării. Partea 9: Adoptarea și redactarea documentelor europene ca standarde române”.