Scheme de încercari interlaboratoare pentru combustibili

linie

ACTIVITATI SPECIFICE (CADRU DE CONTINUT)

 

Incepând cu luna iulie 2011, Laboratorul de încercari al CEPROCIM deruleaza o noua schema de Incercari Interlaboratoare la nivel national, pentru Combustibili; încercarile interlaboratoare vor avea o frecventa anuala.

1.1 Calendarul anual al Încercarilor Interlaboratoare pentru Combustibili

Iulie Lansarea invitatiei de preinregistrare;Pre-inregistrarea participantilor; Pregatirea coletelor cu proba si documentele necesare
August Lansarea invitatiei de participare; Inregistrarea participantilor; Expedierea catre participanti (posta rapida) a coletelor cu proba si documente
Septembrie –

15 Octombrie

Efectuarea determinarilor de catre toti participantii si transmiterea rezultatelor la CEPROCIM
Noiembrie – Decembrie Prelucrarea statistica a datelor conform ISO 13528:2005;

Evaluarea rezultatelor dupa scorul “z” conform SR EN ISO/CEI 17043:2010

Intocmirea Raportului general

1)Talon de înregistrare la Încercarile Interlaboratoare pentru Combustibili editia I, 2011 (mai mult)

2)Instructiunile si Formularele aferente Incercarilor Interlaboratoare pentru Combustibili editia I, 2011 (mai mult)

1.2 Determinări ce fac obiectul Încercarilor Interlaboratoare pentru Combustibili

 • Umiditate proba pentru analiza, (Wa)
 • Cenusa, (Aanh)
 • Carbon, (Canh)
 • Sulf total, (Stanh)
 • Clor, (Clanh)
 • Hidrogen, (Hanh)
 • Materii volatile,(Vanh)
 • Putere calorifica superioara, (Qsanh)
 • Putere calorifica inferioara, (Qianh)

Determinarile ce fac obiectul schemei de intercomparare se efectueaza cu metodele de încercare utilizate de catre fiecare laborator participant în activitatea curenta de testare.

La prima editie a încercarilor interlaboratoare pentru combustibili editia 2011, nu au fost impuse metodele de lucru. Se apreciaza totusi ca principiul comun al metodelor ca si al aparaturii utilizate de participanti alaturi de raportarea rezultatelor la starea uscata, se constituie în premize pentru intercompararea corecta a rezultatelor.

 

DOTARI

 • Echipamente specifice pregatirii probelor pentru investigatii
  • seturi de site, nise de laborator
 • Echipamente si accesorii pentru analize si încercari
  • balante analitice si tehnice, distiloare de apa, etuve, cuptoare, calorimetru cu bomba, analizor de carbon
 • Echipamente pentru asigurarea si pentru monitorizarea conditiilor de microclimat
  • climatizoare, termometre
 • Tehnica de calcul si programe dedicate

 

LUCRARI REPREZENTATIVE
 1. Raport general  –  Incercări interlaboratoare pentru combustibili – 2011