Scheme de Încercări interlaboratoare pe mortare pentru zidărie

linie

 

DOMENIU

linie

Determinari fizice pe mortare pentru zidarie, conform standardelor europene

 

SCOP

linie

Furnizarea de Scheme de Încercări Interlaboratoare pe Mortare pentru zidarie pentru factorii interesaţi din România şi din străinătate în scopul intercomparării rezultatelor şi al stabilirii capabilitatii laboratoarelor de profil de a executa determinari specifice.

 

REGLEMENTARI LEGALE

linie
  • SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari
  • SR EN ISO/CEI 17025:2005/AC:2007 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari.
  • ISO 13528:2005 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons
  • SR EN ISO/CEI 17043:2010 – Evaluarea conformitatii. Cerinte generale pentru încercarile de competenta .