Scheme de Încercări interlaboratoare pe adezivi pentru plăci ceramice

linie

 

DOMENIU

linie

Determinări fizice pe adezivi pentru plăci ceramice, conform standardelor europene

SCOP

linie

Furnizarea de Scheme de Încercări Interlaboratoare pe Adezivi pentru plăci ceramice pentru factorii interesaţi din România şi din străinătate în scopul intercomparării rezultatelor şi al stabilirii capabilității laboratoarelor de profil de a executa determinări specifice.

REGLEMENTARI LEGALE

linie
  • SR EN ISO/IEC 17025:2018 – Cerințe generale pentru competența laboratoarelor de încercări și etalonări.
  • ISO 13528:2015 – Statistical methods for use in proficiency testing by interlaboratory comparisons.
  • SR EN ISO/CEI 17043:2010 – Evaluarea conformității. Cerințe generale pentru încercările de competență.