Încercări produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile

linie

 

DOMENIU

linie

 

Analize chimice, analize fizico-chimice și încercări fizico-mecanice ale produselor pentru construcții, analize chimice pentru deșeuri combustibile, analize chimice pentru ape (peste 70 de metode de analize și încercări pentru mai mult de 40 tipuri de produse).

 

SCOP

linie
  1. Furnizarea de servicii de analize și încercări în regim acreditat și neacreditat pentru clienții externi și interni.
  2. Furnizarea de servicii de cercetare specifice activităților de laborator.

 

REGLEMENTARI LEGALE

linie

 

  1. SR EN ISO/CEI 17025:2005 – Cerințe generale pentru competenta laboratoarelor de încercări și etalonări
  2. Regulamentul (UE) nr. 305/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2011 de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului
  3. Directiva 2003/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18.06.2003 care modifica Directiva 76/769/CEE a Consiliului referitoare la restricțiile privind introducerea pe piață și utilizarea anumitor substanțe și preparate periculoase (nonilfenol, etoxilat de nonilfenol și ciment)
  4. Directiva 96/61/CE – privind prevenirea și controlul integrat al poluării (IPPC) transpusă prin OUG nr. 34/2002 privind prevenirea, reducerea și controlul integrat al poluării, aprobată prin Legea nr. 645/2002