Mentinerea conformitatii cimenturilor certificate

linie

 

DOMENIU

linie

Cimenturi certificate având marcaj CE, care au fost supuse procedurii de atestare a conformităţii de către organisme notificate.

 

SCOP

linie

Verificarea menţinerii conformităţii cimenturilor certificate în centre de expediţie, depozite, etc.

 

REGLEMENTĂRI LEGALE

linie

Standarde europene preluate ca standarde române, armonizate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 9 martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

 

ORGANISME INDEPENDENTE IMPLICATE

CIM-OCP (organism de certificare produs)

În Monitorul Oficial al României nr. 749 din 2 august 2021, a apărut Ordinul MDRT prin care se reconfirmă desemnarea CEPROCIM SA, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcții specifice, pentru evaluarea și verificarea constantei performantei produselor pentru construcții.

Notificare de către Comisia Europeană pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (NANDO – NB 1830).

Certificat de acreditare RENAR nr. ON 063/12.06.2013 (reînnoit la 18.05.2017) pentru CIM-OCP.