Evaluarea și verificarea menţinerii calității, identității și conformităţii cimenturilor certificate

linie

 

ACTIVITĂŢI SPECIFICE (CADRU DE CONŢINUT)

Verificarea menţinerii conformităţii cimenturilor certificate prin activităţi de inspecţie şi de încercare efectuate în regim acreditat în conformitate cu cerinţele standardului  SR EN 197-2. “Cimenturi. Evaluarea conformităţii”

 

TIPURI DE CIMENTURI PENTRU CARE SE VERIFICĂ MENŢINEREA CONFORMITĂŢII

Cimenturi uzuale conform SR EN 197-1

Cimenturi speciale cu căldură de hidratare foarte redusă conform SR EN 14216

Cimenturi de aluminat de calciu conform SR EN 14647

Cimenturi pentru zidărie conform SR EN 413-1

 

RECUNOAŞTERI

linie

 

Notificare de către Comisia Europeană pentru atestarea conformităţii produselor pentru construcţii (NANDO – NB 1830).

Certificat de acreditare RENAR nr. ON 063/12.06.2013 (reînnoit la 18.05.2017) pentru CIM-OCP.