Evaluarea și verificarea constanței performanței produselor pentru construcții conform Regulamentului 305(UE)/2011

linie

DOMENIU

linie

Produse pentru construcţii (cimenturi, cenuşi zburătoare pentru beton, adezivi pentru plăci ceramice, var pentru construcţii, mortare pentru zidărie)

SCOP

linie

CIM-OCP

Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei produselor pentru construcţii după sistemul 1+, 1 si 2+ în vederea aplicării MARCAJULUI  CE

OEVCP: Laboratorul de încercari produse pentru construcții și analize deșeuri combustibile (sistem 3)

Evaluarea şi verificarea constanţei performanţei  adezivilor pentru plăci (pentru utilizări la interior și exterior în clădiri și alte lucrări de inginerie civilă) după sistemul 3  în vederea aplicării MARCAJULUI  CE

REGLEMENTĂRI LEGALE

linie

Standarde europene preluate ca standarde române, armonizate cu REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 9 martie 2011, de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții și de abrogare a Directivei 89/106/CEE a Consiliului.

ORGANISME INDEPENDENTE IMPLICATE

CIM-OCP (organism de certificare produs)

În Monitorul Oficial al României nr. 524 din data de 21 august 2013, a apărut Ordinul MDRT prin care se reconfirmă desemnarea CEPROCIM SA, în vederea notificării la Comisia Europeană pentru realizarea de funcţii  specifice, pentru evaluarea si verificarea constantei performantei  produselor pentru construcţii.

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F111784

https://www.renar.ro

OEVCP: LABORATORUL DE ÎNCERCĂRI PRODUSE PENTRU CONSTRUCŢII ŞI ANALIZE DEŞEURI COMBUSTIBILE

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/index.cfm?fuseaction=notifiedbody.notifiedbody&refe_cd=NANDO%5FINPUT%5F111784

https://www.renar.ro