Eco-Clinker Etapa 5

Etapa V – Tehnologie de laborator pentru realizarea clincherelor cu consum redus de caldura si emisii de CO2 reduse

Evaluarea utilizării deseurilor necarbonatate asupra microstructurii clincherului si cimentului portland cu consum scăzut de căldură şi emisii de CO2 reduse (15 septembrie 2010)

Obiectivele specifice acestei faze au fost următoarele:

1. Realizare tehnologie de obţinere a clincherelor cu consum redus de căldură şi emisii de CO2 reduse

– Caracterizare amestecuri brute cu conţinut de materiale necarbonatate: aptitudine la măcinare, aptitudine la clincherizare;

– Calcul consum teoretic de căldură – Calcul teoretic de CO2 emis;

– Evaluare impact utilizare deşeuri necarbonatate asupra mediului.

2. Evaluarea efectului deşeurilor necarbonatate cu/fără mineralizator asupra calităţii clincherului şi cimentului:

– Realizarea amestecurilor brute cu optime, eficiente din punct de vedere energetic şi a emisiilor de CO2 şi caracterizarea structurală şi chimică a acestora (analize prin microscopie optică, difracţie de raze X, selectiv microscopie electronic cu baleiaj (tip SEM) cuplată cu sonda EDAX, analiză chimică);

– Realizare cimenturi;

– Evaluare activitate hidraulică a cimenturilor obţinute din clincher de laborator prin metode fizice, chimice şi mecanice (rezistenţe mecanice, apă legată chimic, analiză RX).

3. Diseminare rezultate

– Jenica Paceagiu, Ileana Mohanu, Cosmin Drăgănoaia, Elena Holban – Experimental Investigation of Steel Slag used as Raw Material in Portland Cement Manufacture, 2nd International Conference on Chemistry and Chemical Engineering, Timişoara, 27 – 29 May, 2010 (poster P.612)

– Jenica Paceagiu, Ileana Mohanu, Cosmin Drăgănoaia, Reuse of metalurgical slags in eco-cement clinker production, 10th International Multidiciplinary Scientific Geoconference & Expo – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection – SGEM 2010, Albena, 20 – 26 June (oral presentation), SGEM 2010 Conference Proceedings, vol. II, p.741-748, ISBN 10: 954-918181-2, ISBN 13: 978-954-91818-4

– Jenica Paceagiu, Recycling of fly ash in cement manufacturing, 10th International Multidiciplinary Scientific Geoconference & Expo – Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection – SGEM 2010, Albena, 20 – 26 June (poster), SGEM 2010 Conference Proceedings, vol. II, p.925-932, ISBN 10: 954-918181-2, ISBN 13: 978-954-91818-4

– Jenica Paceagiu, Elena Rădulescu, Ana Maria Dragomir, Ramona Hotnog, Implications of the use of steel slag to clinker manufacture: Laboratory test result, Revista Română de Materiale/ Romanian Journal of Materials, vol. 40 (4), 2010, ISSN 1583-3186

– Jenica Paceagiu, Daniela Năstac, Margareta Toader, Cosmin Drăgănoaia, Valorization of high-carbon fly ash as raw material in the manufacture of Portland cement clinker, 13th International Congress on the Chemistry of Cement, 3 – 8 Iulie 2011, Madrid, Spania (www.icccmadrid2011.org) (abstract accepted)