Eco-Clinker Etapa 4

Etapa IV – Caracterizarea materiilor prime si dozaje de amestecuri brute in vederea realizarii clincherelor cu consum scazut de caldura si emisii de CO2 reduse (30 noiembrie 2009)

Obiectivele specifice acestei faze au fost următoarele:

– Prelevarea şi caracterizare fizico-chimica a unor deseuri non-carbonatate (zguri negranulate de furnal, zguri de otelarie, cenusa zburatoare);

– Calcule dozaje amestecuri brute de materii prime pentru realizarea unor clinchere de ciment portland cu consum de energie şi emisii de CO2 mai reduse;

– Diseminarea pe scară largă a informaţiilor obţinute pe parcursul derulării proiectului.

In cadrul fazei nr. 4 au fost prelevate şi caracterizate din punct de vedere fizico-chimic şi mineralogic zguri de furnal din halda de la Galaţi si Călan, zguri de oţelărie din halda de la Galaţi, Hunedoara, Reşita şi Tirgovişte şi cenuşi zburătoare de la termocentralele Mintia, Bacău, Govora şi Suceava. Pe baza analizelor chimice s-au efectuat calcule de dozaj pentru amestecuri de materii prime care inglobeaza materiale necarbonatate. S-a evidenţiat faptul că utilizarea zgurilor de furnal negranulate contribuie cel mai mult la reducerea emisiilor de CO2 si a consumului energetic, pe de o parte datorită inlocuirii totale a argilei/marnei si parţiale a calcarului, iar pe de altă parte datorită faptului că au suferit deja un proces termic şi conţin deja silicaţi de calciu si magneziu. De asemenea, cenuşa zburatoare cu pierdere la calcinare peste 9% ar putea fi utilizată atât ca materie primă pentru inlocuirea totală a componentei silico-aluminoase uzuale (argila sau marna), cat si la combustia amestecului prin valoarea sa energetica.

Lucrari prezentate la conferinte:

Jenica Paceagiu, Nicoleta Vlad, Alina Bădanoiu, Georgeta Voicu, Maria Ioan, A study on the influence of florides and oxides on portland clinker and cement properties, Romanian International Conference on Chemistry and Chemical Engineering – RICCCE XVI, Sinaia, Romania, 9 – 12 sept, 2009

Jenica Paceagiu, Ileana Mohanu, Reduce of CO2 emissions in clinker manufacture, 2ndSymposium of Chemistry and Environment, Bar, Montenegro, 16 – 19 septembrie, 2009 (Book of abstract, p. 45)

Articole ISI:

Jenica Paceagiu, Florin Amzică, Nicoleta Vlad, Alice Pop, The efect of NaF and SnO2 on the characteristics of portland cement clinker and cement, Revista Române de Materiale, 39(4), 2009, p.286-297, ISSN 1583-3186

Neculai Mihailescu, Vasilica Daescu, Elena Holban, Mariana Nicoleta Badea, Jenica Paceagiu, Energy conservation and CO2 emmissions reduction for clinker portland cement manufacturing process, Environmental Engineering and Management Journal, vol. 8 (4), 2009, p. 947-952, ISSN 1582-9596.