aware

linie

 

Procedeu avansat de optimizare a fabricării cimentului în condiţiile utilizării deşeurilor

AWARE

Perioada: 2014 – 2016

Număr contract: 223/2014

Codul proiectului: PN-II-PT-PCCA-2013-4-1808

Categoria de proiect: PCCA

Valoarea proiectului (include şi alte surse atrase): 1.463.429,00 lei

Valoarea proiectului (sursa numai buget de stat): 1.242.650,00 lei

Durata proiectului: 30 luni

Autoritatea contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării – UEFISCDI

 

COMPONENTA CONSORTIULUI

 

ECHIPA DE CERCETARE

 

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul proiectului îl constituie obţinerea a doua produse finale, şi anume:

1. Model pentru microstructura clincherului în scopul controlului la nivel superior

2. Relaţia empirică de predicţie a rezistenţei la compresiune la 28 de zile

Atingerea acestui obiectiv va fi efectuată prin realizarea activităţilor prevăzute în Planul de realizare al proiectului.

 

REZUMATUL PROIECTULUI

 

ETAPE PREVAZUTE ÎN PROIECT

Etapa I/2014: Identificarea relaţiilor de interdependenţă între variabilele tehnologice şi parametrii cuantificabili specifici procesului de clincherizare. (mai mult)

Etapa II/2015: Studiu experimental asupra relaţiei dintre profilul termic şi microstructura clincherului. (mai mult)

Etapa III/2015: Cercetare industrială privind interdependenţa dintre variabilele controlabile industrial şi microstructura clincherului.
(mai mult)

Etapa IV/2016: Examinarea modelului microstructurii conform nivelului de control propus şi evaluarea performanţelor

 

DISEMINARE REZULTATE