Documentatii pentru obtinerea de avize de construire

linie

 

 

DOMENIU

linie

Industria materialelor de constructii (ciment, var, ipsos) si alte industrii conexe

 

SCOP

linie

Obţinerea de avize din partea autoritatilor competente pentru execuţia instalatiilor si construcţiilor industriale.

 

REGLEMENTARI LEGALE

linie
  • Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii cu modificările şi completările ulterioare
  • Ordinul nr. 860/26.09.2002 pentru aprobarea Procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi de emitere a acordului de mediu – ANEXA II.2  (Normativ – de conţinut pentru memoriul tehnic necesar emiterii acordului/acordului integrat de mediu)
  • Legea protecţiei mediului nr. 137/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare