Studii tehnologice de materii prime

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE

linie
  1. Determinarea caracteristicilor fizice ale probelor de materii prime
  2. Caracterizarea sub aspectul compoziției chimice și mineralogice a materiilor prime, adaosuri de corecție, adaosuri la măcinare
  3. Stabilirea prin calcul, pe baza compoziției chimice a materiilor prime, a rețetelor de fabricație
  4. Determinarea aptitudinii la măcinare a amestecurilor de materii prime
  5. Determinarea aptitudinii la clincherizare a amestecurilor de materii prime
  6. Caracterizarea clincherului, sub aspect chimic și mineralogic
  7. Realizarea și caracterizarea de cimenturi (caracteristici chimice și fizico-mecanice)

 

DOTĂRI

linie

Mori de laborator, cuptoare de laborator, pirometre optice, balanțe, etuve, soft dedicat calculului de dozaje materii prime

 

ATESTĂRI

linie

DECIZIA Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) nr. 9634/14.04.2008

 

REFERINŢE

linie

 

Lucrări reprezentative

  1. Studiu privind posibilitatea extinderii sortimentaţiei de ciment, 2019
  2. Studiu tehnologic privind posibilitatea utilizării zgurii de furnal și oțelărie la fabricarea clincherului, 2019
  3. Studiu tehnologic privind posibilitatea utilizării cenușilor de termocentrală în amestecul brut, 2020