Studii privind posibilitățile utilizării unor adaosuri naturale sau deșeuri la fabricarea cimenturilor

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie
  1. Studiu documentar exhaustiv
  2. Studiu pentru identificarea și caracterizarea adaosurilor
  3. Investigații specifice de laborator
  4. Experimentări la scară industrială
  5. Diseminare rezultate

 

DOTĂRI

linie

Mori de laborator, cuptoare de laborator, pirometre optice, balanţe, etuve, soft dedicat calculului de dozaje materii prime

 

ATESTĂRI

linie

Decizia Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) nr. 9634/14.04.2008

 

REFERINȚE

linie

 

Lucrări reprezentative

  1. Studiu privind posibilitatea extinderii sortimentaţiei de ciment, 2019
  2. Studiu tehnologic privind posibilitatea utilizării zgurii de furnal și oțelărie la fabricarea clincherului, 2019
  3. Studiu tehnologic privind posibilitatea utilizării cenușilor de termocentrală în amestecul brut, 2020