Studii privind posibilitățile utilizării unor adaosuri naturale sau deșeuri la fabricarea cimenturilor

linie

 

Proiecte în cadrul programului național de cercetare dezvoltare (mai mult)

Lucrări pentru agenții economici

 

DOMENIU

linie
  • Valorificarea adaosurilor naturale și artificiale în industria cimentului
  • Valorificarea deșeurilor provenite din diverse industrii cu scopul de a proteja mediul înconjurător

 

SCOP

linie
  • Lărgirea gamei de adaosuri care se pot utiliza la fabricarea cimentului și a altor materiale compozite
  • Valorificarea deșeurilor provenite din diverse industrii (siderurgică, energetică, etc.) ca materie primă sau ca adaos la fabricarea cimentului
  • Reducerea consumurilor energetice și a emisiilor de CO2

 

REGLEMENTĂRI LEGALE

linie

Ordinul MAPM 1144/09.12.2002