Elaborarea/expertizarea documentaţiilor geologice și tehnico–economice pentru roci utile

linie

 

DOMENIU

linie

Omologarea zăcămintelor de roci utile (calcar, argila, gips, etc.), valorificabile în industria lianţilor şi în alte industrii

 

SCOP

linie

Elaborarea documentației geologice necesare pentru obținerea:

  • licențelor și permiselor de exploatare a rocilor utile
  • licențelor de explorare a rocilor utile
  • permiselor de prospecțiune pentru roci utile

 

REGLEMENTĂRI LEGALE

linie

Legea Minelor nr. 85/2003 care reglementează desfășurarea activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului