Efectuarea lucrărilor de teren şi de laborator aferente studiilor geologice

linie

 

DOMENIU

linie

Identificarea și caracterizarea zăcămintelor de roci utile (calcar, argila, gips, etc.), valorificabile în industria lianților și în alte industrii.

 

SCOP

linie

Obținerea datelor necesare prelucrării ulterioare a acestora în vederea elaborării documentațiilor geologice și tehnico-economice.

 

REGLEMENTĂRI LEGALE

linie

Legea Minelor nr. 85/2003 reglementează desfășurarea activităților miniere în România, stimulând valorificarea resurselor minerale, proprietate publică a statului.