Cercetări fundamentale și aplicative pentru realizarea de produse noi și/sau modernizate

linie

 

Proiecte în cadrul programului național de cercetare dezvoltare (mai mult)

Lucrări pentru agenții economici


ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie
  1. Studiu documentar exhaustiv
  2. Investigații specifice de laborator
  3. Experimentări la scară industrială
  4. Diseminare rezultate

 

DOTĂRI

linie

Mori de laborator, cuptoare de laborator, pirometre optice, balanțe, etuve, software dedicat calculului de dozaje materii prime

 

ATESTĂRI

linie

Decizia Autorității Naționale pentru Cercetare Științifică (ANCS) nr. 9634/14.04.2008

 

REFERINȚE

linie

 

Lucrări reprezentative

  1. Tehnici de refacere a aderenței suportului picturilor murale în frescă din bisericile de lemn. Contribuție la salvarea unui patrimoniu unic (studii de caz și aplicații la monumente din județul Vâlcea) – REABIL (2014-2017)
  2. Sisteme de mortare compozite pe bază de microsfere pentru lucrări de zidărie, tencuieli și protecție – SMCM (2014-2017)
  3. Soluții inovative destinate creșterii eficienței energetice a clădirilor și echipamentelor industriale prin utilizarea unor materiale termoizolante biodegradabile – BIO-THERM (2014-2017)
  4. Materiale apatitice inovatoare cu activitate antimicrobiană ridicată pentru materiale de construcții și conservarea patrimoniului cultural – HAPENGCULT, (2017 – 2018)