Procesarea/coincinerarea deșeurilor necombustibile/combustibile

 

DOMENIU

linie

Fabricarea cimentului prin utilizarea deșeurilor necombustibile/combustibile provenite din alte industrii; soluții de coincinerare a acestora în cuptoarele de clincher din industria cimentului

 

SCOP

linie

Reducerea consumurilor de materiale/combustibili primari, reducerea costurilor de producție, reducerea impactului asupra mediului prin eliminarea deșeurilor (necombustibile/combustibile) și minimizarea emisiilor de noxe

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE

linie

Directiva 2000/76/CE privind incinerarea deșeurilor

Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale