Procesarea/coincinerarea deșeurilor necombustibile/combustibile

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie

Utilizarea deșeurilor necombustibile drept materii prime în procesele de MĂCINARE – USCARE MATERII PRIME ȘI MĂCINARE CIMENT, respectiv utilizarea deșeurilor combustibile în procesul de ARDERE CLINCHER (evaluare deșeu, soluții de procesare/coincinerare, testare industrială prin monitorizare proces, măsurări și prelevări în proces, bilanțuri termice și de materiale, randamente de exploatare,  impact asupra procesului și mediului, soluții de optimizare a procesării/coincinerarii deșeurilor)

 

DOTĂRI

linie

Aparatura portabilă pentru măsurarea parametrilor de proces și de mediu (temperaturi, presiuni, analize de gaze, emisii poluante, etc.), analize/determinări pe materii prime, combustibili, deșeuri, produs finit, suport informatic pentru prelucrarea datelor din proces, calculul eficienței proceselor, elaborarea de bilanțuri termice și de materiale, evaluarea impactului asupra mediului

 

ATESTĂRI/AUTORIZĂRI

linie

Persoane fizice autorizate ANRE ca auditori termoenergetici și electroenergetici

 

REFERINȚE

linie

 

Lucrări reprezentative

  1. Impactul utilizării deșeurilor combustibile asupra performanțelor  procesului de ardere la fabricile de ciment 2018-2020