Monitorizarea emisiilor de metale grele

linie

 

DOMENIU

linie

Industria materialelor de constructii

 

SCOP

linie

Cunoasterea nivelului de poluare a aerului cu metale grele rezultat in urma procesului de fabricare a materialelor de constructii si stabilirea masurilor necesare pentru incadrarea in limitele impuse de Autorizatia Integrata de Mediu

 

REGLEMENTARILE LEGALE

linie

HG nr. 268/2005 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor