Evaluarea poluării aerului și a poluării fonice

linie

 

DOMENIU

linie

Industria materialelor de construcții

 

SCOP

linie
  1. Cunoașterea nivelului emisiilor și imisiilor de poluanți (pulberi și gaze poluante) rezultate la fabricarea materialelor de construcții și stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în limitele impuse prin Autorizația Integrată de Mediu
  2. Cunoașterea nivelului de zgomot la perimetrul și în vecinătatea instalațiilor de producere a materialelor de construcții și stabilirea măsurilor necesare pentru încadrarea în limitele maxim admise stabilite conform STAS 10009/88 și HG 321/2005
  3. Evitarea nerespectării prevederilor legale

 

REGLEMENTĂRILE LEGALE CARE LE IMPUN

linie
  1. Directiva 96/61/EC – IPPC privind prevenirea și controlul integrat al poluării
  2. Directiva 2010/75/UE privind emisiile industriale (prevenirea și controlul integrat al poluării, reformare)
  3. Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale
  4. Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător
  5. Ordinul nr. 756/1997 emis de Ministerul Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, pentru aprobarea Reglementării privind evaluarea poluării mediului
  6. STAS 10009/88 Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot
  7. HG 321/2005 privind evaluarea și gestionarea zgomotului ambiant