Evaluarea poluării aerului și a poluării fonice

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie
  1. Efectuarea de măsurări privind emisiile de poluanți (pulberi și gaze poluante) la sursele din componența  instalațiilor tehnologice
  2. Efectuarea de măsurări privind imisiile de poluanți
  3. Efectuarea de măsurări ale nivelului de zgomot la perimetrul și în vecinătatea fabricii
  4. Interpretarea rezultatelor obținute în urma măsurărilor și compararea cu limitele maxim admise cuprinse în Autorizația Integrată de Mediu
  5. Evaluarea poluării mediului prin analiza de dispersie și pe baza măsurărilor efectuate
  6. Stabilirea măsurilor de reducere a poluării pentru încadrarea în norme în conformitate cu prevederile cuprinse în Autorizația Integrată de Mediu

 

DOTĂRI

linie

Aparatura portabilă pentru măsurarea parametrilor de proces și de mediu (temperaturi, presiuni, analize de gaze, debite, emisii și imisii poluante, nivel de zgomot – sonometru clasa I precizie), suport informatic pentru prelucrarea datelor din proces, modelarea matematică a  dispersiei a poluanților în atmosferă

 

REFERINȚE

linie

Lucrări reprezentative

  1. Evaluarea poluării aerului și poluării fonice în zona fabricilor de ciment 2017 – 2019