Audituri energetice

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie

Bilanț/audit energetic cuprinde (schema fluxului tehnologic, schema punctelor de măsură, fișa de măsurări, ecuația de bilanț, bilanțul real, tabelul de bilanț și diagrama Sankey, bilanțul optimizat, plan de măsuri de creștere a eficienței energetice, calculul de eficiență economică a măsurilor stabilite, calculul elementelor de impact asupra mediului)

 

DOTĂRI SPECIFICE

linie

Aparatura portabilă pentru măsurarea parametrilor de proces și de mediu (temperaturi, presiuni, analize de gaze, emisii de gaze și pulberi, etc.) și pentru măsurarea intensităților și curenților  electrici din fluxul tehnologic. Suport informatic pentru prelucrarea datelor.


ATESTĂRI/ AUTORIZĂRI

linie

Persoane fizice autorizate ANRE ca auditori termoenergetici/electroenergetici clasa I. Autorizație auditor energetic clasa II complex –persoană juridică

 

REFERINȚE

linie

Lucrări reprezentative

  1. Audit energetic complex în condițiile legii 121/2014 privind eficiența energetică la fabricile de ciment 2017 –2019
  2. Audit electroenergetic în condițiile legii 121/2014 privind eficiența energetică la fabrica de reciclare mase plastice – 2019