Audituri tehnologice şi de proces

linie

 

DOMENIU

linie

Industria materialelor de construcții (ciment, var, ipsos, sticlă, materiale ceramice) și domenii conexe

 

SCOP

linie

Reducerea consumurilor de materiale și/sau de energie, reducerea costurilor de producție, creșterea randamentelor de proces și/sau energetice, reducerea impactului asupra mediului prin eliminarea deșeurilor combustibile sau necombustibile și minimizarea noxelor