Audituri tehnologice şi de proces

linie

 

ACTIVITĂȚI SPECIFICE (CADRU DE CONȚINUT)

linie
  1. Audit tehnologic și de proces INSTALAȚII MĂCINARE – USCARE MATERII PRIME (monitorizare proces, măsurări și prelevări în proces, inspecție echipamente, calcul indici de exploatare, stabilirea eficienței măcinării și uscării, bilanțuri termice și de materiale, randamente de exploatare, soluții de optimizare)
  2. Audit tehnologic și de proces  INSTALAȚII ARDERE CLINCHER (monitorizare proces, măsurări și prelevări în proces, inspecție echipamente, calcul indici de exploatare, stabilirea eficienței clincherizării și răcirii, bilanțuri termice și de materiale la instalațiile de ardere și răcire, randamente de exploatare, soluții de optimizare)
  3. Audit tehnologic și de proces INSTALAȚII MĂCINARE CIMENT (monitorizare proces, măsurări și prelevări în proces, inspecție echipamente, calcul indici de exploatare, stabilirea eficienței măcinării și separării, bilanțuri termice și de materiale, randamente de exploatare, soluții de optimizare)
  4. Audit tehnologic și de proces INSTALAȚII USCARE MATERIALE/ADAOSURI (monitorizare proces, măsurări prelevări în proces, calcul indici de exploatare, stabilirea eficienței uscării, bilanțuri termice și de materiale, randamente de exploatare, soluții de optimizare)

DOTĂRI

linie

Aparatura portabilă pentru măsurarea parametrilor de proces și de mediu (temperaturi, presiuni, analize de gaze, emisii poluante, etc.), suport informatic dedicat pentru prelucrarea datelor

 

ATESTĂRI/AUTORIZĂRI

linie

Persoane fizice autorizate ANRE ca auditori termoenergetici și electroenergetici

 

REFERINȚE

linie

Lucrări reprezentative

  1. Audit de proces la instalații măcinare materii prime  –  2017 – 2019
  2. Audit de proces la instalații de ardere clincher  –  2017 – 2019
  3. Audit de proces la instalații măcinare ciment  –  2017 – 2019